Met het systeem wikkelen leasemaatschap­pijen en ROB-leveranciers jaarlijks bijna drie miljoen transacties af. Het systeem helpt vijfduizend bedrijven de onderlinge transacties op het gebied van reparatie, onderhoud, banden en vervangend vervoer efficiënt af te wikkelen. Maar, zo zegt de vereniging, er is ook behoefte aan verbetering en verandering, en sommige veranderingen zouden vergaand zijn. Deelnemers zouden graag overgaan op betere voertuigidentificatie, en in het verlengde daarvan zou dit een betere koppeling mogelijk moeten maken aan beschikbare ROB-rastergegevens voor precies die uitvoering van het voertuig. Ook stellen deelnemers meer flexibiliteit bij de inrichting van hun ROB/VV processen op prijs.
Een en ander vraagt een meer modulaire inrichting van het systeem en eenvoudigere koppelingen aan externe systemen. In combinatie met de ouder wordende techniek van het systeem – de huidige versie is al in 2002 in gebruik genomen – is de conclusie getrokken dat het systeem beter nieuw gebouwd kan worden met moderne ict-hulpmiddelen.

De vereniging heeft vervolgens onderzoek gedaan naar mogelijke leveranciers om dit nieuwe ROB-Net systeem te ontwerpen, bouwen en beheren. Ook buitenlandse partijen zijn benaderd. Na beoordeling van alle ontvangen informatie ging de voorkeur uit naar inMotiv, de innovatiedochter van RDC, de partij waarmee de vereniging al lang samenwerkt. De afgelopen maanden zijn de plannen in onderling overleg nader uitgewerkt en recentelijk vond de ondertekening plaats van de intentieovereenkomst, waarmee het project nu daadwerkelijk van start gaat.
Eén van de punten waarbij inMotiv en ROB al uitvoerig hebben stilgestaan is de migratie van het huidige naar het nieuwe systeem, die naar verwachting eind 2012, begin 2013 gaat plaatsvinden. Uitgangspunt is dat het nieuwe systeem bij de start dezelfde procesfunctionaliteit en externe koppelingen heeft als het huidige systeem. Dit maakt de overgang voor de gebruikers eenvoudig. Tegelijkertijd is het nieuwe systeem dan al geheel voorbereid voor alle gewenste verbeteringen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding