Hoewel de personenauto van de zaak maar een aandeel van elf procent in het totale autopark heeft, bedraagt het aandeel in de totale autokilometrage bijna het dubbele (21%). Bij de nieuwverkopen zijn vier op de tien nieuwe personenauto’s een auto van de zaak. De gemiddelde auto van de zaak is drie jaar oud en (door moderne techniek) schoner en zuiniger dan een privé-auto van gemiddeld acht jaar. Een onderzoek, dat in opdracht van VNA door Ecorys werd uitgevoerd, trekt in de basis dezelfde conclusies als Het Nationaal Zakenauto Onderzoek van AM en RDC al deed in 2009 en 2010. Zakenauto’s zijn schoner en zuiniger dan privé-auto’s, terwijl de zakenauto gemiddeld groter en zwaarder is. Maar het bijtellingsregime stimuleert mensen privé in een oudere en minder zuinige privé-auto gaan rijden.

95 procent van de Nederlandse beroepsbevolking heeft één specifieke vervoerwijze waarvan ze voor werkgerelateerde kilometers overwegend gebruik maakt. Zakelijke mobilisten switchen niet gemakkelijk; ze houden vast aan één vervoerswijze. Vijf  procent maar reist  multimodaal. En een groeiende groep berijders – inmiddels ruim twintig procent – telt niet bij en maakt dus zijn privé-kilometers in een privé-auto van gemiddeld acht jaar oud. Directeur Renate Hemerik van VNA: "Dat vasthouden aan één bepaalde vervoerswijze en de trend om af te zien van bijtelling, zijn grotendeels toe te schrijven aan de huidige fiscale regels voor de auto van de zaak. De fiscale prikkels zouden erop gericht moeten zijn zakelijk rijders te verleiden hun kilometers, zakelijk en privé, zoveel mogelijk te maken met hun relatief schone, zuinige en veilige auto van de zaak"

Hemerik over de Autobrief van staatssecretaris Weekers. "Daarin is sprake van de meerjarige doorkijk, waar we als VNA voor hebben gepleit. Wij zien graag een termijn van tenminste vier jaar, gezien de bedrijfseconomische risico’s en het belang van voorspelbaarheid voor de zakelijke markt. Bovendien komt er onderzoek naar een alternatief bijtellingssysteem voor bestelauto’s. En de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu gaan gezamenlijk verkennen hoe langs fiscale weg de files kunnen worden bestreden." Hemerik vindt dat het allemaal wel wat ambitieuzer mag, vooral als het om de langere termijn gaat. "De regels blijven vooralsnog grotendeels zoals ze zijn, er wordt alleen wat aan de knoppen gedraaid. Wat ons betreft moet het fiscale regime voor de auto van de zaak rigoureus op de schop."

VNA behartigt de belangen van de professionele autoleasemaatschappijen in Nederland. De 77 leden verzorgen de operationele lease en het wagenparkbeheer van in totaal 620 duizend personen- en bestelauto’s. Daarmee hebben ze negentig procent van alle Nederlandse leasecontracten in portefeuille.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding