Hiervoor waren de E-tankpas van Travelcard, de Webfleet OptiDrive & Active Driver Feedback (ADF) van TomTom en FleetWave 2 van Chevin Fleet genomineerd. Een belangrijk criterium daarbij was dat de innovatie zich specifiek richt op de fleetowner c.q. de wagenparkbeheerder.  Uiteindelijk werd TomTom tot winnaar verkozen. "In tegenstelling tot andere systemen geeft ADF realtime informatie over de rijstijl van een bestuurder", verklaart Gert-Jan Boom van TomTom de jurykeuze. "Dat leidt tot meer bewustwording dan achteraf rapporteren en kan zorgen voor een besparing van maximaal acht procent op brandstof en reparatie." TomTom heeft de ambitie om met dit nieuwe product in het komende jaar twintig tot dertig procent groei te realiseren in de fleetmarkt.

De organisatie van Fleet Expo spreekt over een succesvolle dag. De beurs werd bezocht door 561 mobiliteitsprofessionals.

Tijdens Fleet Expo 2011 werd ook het congres ‘Terug naar de Toekomst: elektrisch rijden de stekker eruit?’ gehouden. In een interactief debat, waaraan 350 mobiliteitsprofessionals deelnamen, werd van gedachten gewisseld over controversiële stellingen over zakelijk elektrisch rijden. Driekwart van de congresbezoekers gaf hierbij aan dat elektrisch rijden geen hype, maar realiteit is, aldus de organisator. Een andere conclusie was dat 47 procent van de aanwezige wagenparkbeheerders gelooft dat het aandeel van de elektrische auto in het wagenpark over tien jaar minimaal 25 procent zal bedragen. Vrijwel alle toehoorders (85 procent) waren het erover eens dat elektrisch rijden zonder fiscale stimulering, over vijf jaar geen succesvolle businesscase zal zijn.