Volgens de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) zal het hierdoor langer duren voordat er duidelijkheid is over deze btw-correctie, waartegen menig ondernemer bezwaar heeft gemaakt.

Eerder dit jaar ontstond er commotie over de nieuwe regels rondom de btw-correctie. Het was de VNF (Vereniging van Nederlandse Fleetowners) die fleetowners waarschuwde voor een miljoenenstrop. Bovendien worden ‘zuinige auto’s’ extra hard getroffen. "De stimulans om een wagenpark te vergroenen, krijgt een forse deuk", aldus voorzitter Martin Lans begin dit jaar.

De rechters oordeelden uiteindelijk dat de jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van auto van de zaak moet worden beperkt tot de lagere correctie zoals die gold voor zuinige auto’s. Volgens het systeem van de btw-wetgeving zijn immers alleen het bedrag van de btw op de autokosten en de mate van het privégebruik bepalend.

Voor de zeer zuinige auto’s mocht echter de CO2-uitstoot en de daarmee samenhangende 14%-bijtelling ook in de btw-correctie meegenomen worden. Volgens de lagere rechters moet dit dan op basis van het gelijkheidsbeginsel ook voor anderen gelden. Voor het jaar 2010 en het 1e halfjaar van 2011 zou dit voor ieder type auto leiden tot een correctie van nihil.

Inmiddels is de wet met terugwerkende kracht per 1 juli 2011 aangepast. Vanaf die datum is de btw-correctie voor privégebruik niet langer afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot. De nieuwe correctie bedraagt jaarlijks 2,7% van de catalogusprijs van de auto.

Bron: AutoLeasewereld