Met die waarschuwing komt AMD Automotive fiscalisten naar aanleiding van een recente uitspraak van Rechtbank Breda.

De bewijslast voor die ‘terbeschikkingstelling’ ligt bij de inspecteur. Maar als hij dat aannemelijk kan maken, gaat de wet er vervolgens van uit dat de auto ook privé gebruikt wordt, schrijft AMD. Alleen als een privégebruik van niet meer dan 500 km per jaar bewezen kan worden, zal in zo’n geval de bijtelling achterwege blijven.

Maar de inspecteur zal niet altijd slagen in zijn bewijslast, blijk uit een uitspraak die Rechtbank Breda onlangs deed. De inspecteur stelde in die procedure dat er drie auto’s op de zaak aanwezig waren en door het personeel konden worden gebruikt. Omdat er geen kilometeradministratie per auto bijgehouden was, leidde dat tot een naheffing.

De rechtbank leidt echter uit verklaringen van de directeur en verklaringen van werknemers af dat de auto’s uitsluitend gebruikt konden worden door de werknemers voor de uitoefening van hun werkzaamheden voor het bedrijf en dat het niet de bedoeling was dat die auto’s ook werden gebruikt voor andere doeleinden, zoals privédoeleinden van die werknemers.

Bij dat oordeel woog de rechtbank ook mee dat de belastingdienst weliswaar een lijst met locaties had waar deze auto’s waren gesignaleerd, maar dat deze ondernemer het zakelijke gebruik van elk van die ritten heeft toegelicht. Naar het oordeel van de rechtbank stonden deze drie auto’s niet ter beschikking aan de werknemers in de zin van de bijtellingswetgeving.

Hoewel de bewijslast voor deze hoofdvraag dus bij de inspecteur ligt, is het aan te bevelen om voor poolauto’s ook te zorgen voor voldoende tegenbewijs, adviseren de fiscalisten van AMD. Een – al dan niet elektronisch bijgehouden – rittenregistratie is daarvoor het beste bewijsstuk.

Bron: Autoleasewereld

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding