Alphabet gaat calculeren volgens werkelijke verbruikscijfers

Alphabet gaat naar eigen zeggen als eerste leasemaatschappij een nieuwe calculatiemethodiek hanteren waarbij het vooraf berekende brandstofvoorschot beter aansluit bij het werkelijk brandstofverbruik. Hiermee moeten extreme naheffingen op de brandstofvoorschotten achteraf voorkomen worden.

In de reguliere leasecalculaties vormt het fabrieksverbruik de basis voor de berekening van het brandstofvoorschot. Dit verbruik wordt vastgesteld op basis van de NEDC-norm (New European Driving Cycle). De laatste maanden is er veel ophef over deze norm – het zou niet aansluiten op de praktijk. Daardoor wijken vooral zuinige auto’s fors af van de praktijk.

Om te komen tot een realistische en representatieve verbruiksmethodiek heeft Alphabet in december 2012 een onderzoek afgerond naar het verbruik van 34.000 leaseauto’s met afgiftedatum deel 1 vanaf 1 januari 2009. Daarbij is voor zowel benzine als diesel de verbruiksnorm van de fabrikant afgezet tegen het werkelijk verbruik.

Een belangrijk criterium van de analyse was dat de brandstofpas 9 maanden of langer in gebruik moest zijn om eventuele seizoensinvloeden op het verbruik mee te nemen. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat hoe lager de door de fabrikant opgegeven CO2-emissie van een personenauto is, hoe groter het werkelijk verbruik afwijkt ten opzichte van het fabrieksverbruik.

De zuinige auto’s mogen dan een belastingvoordeel opleveren voor de leaserijder, aan de andere kant blijkt vooral dat deze auto’s in de praktijk een sterke afwijking op het door de fabrikant opgegeven verbruik vertonen. Een bijzondere positie nemen de auto’s hierbij in die een CO2-uitstoot hebben van minder dan 50 gram per km (0% bijtelling). Deze zogenaamde plug-in hybrids en range extenders hebben naast een benzine- of dieselmotor, ook een elektrische aandrijving die extern op te laden is. Het normverbruik van deze auto’s is binnen de NEDC-norm extreem laag (tussen de 1,0 en 2,1 liter per 100 km). Alphabet heeft deze modellen (minimale leeftijd van 6 maanden) onderzocht en deze auto’s vertonen een gemiddelde afwijking van 200% op het fabrieksverbruik.

Alphabet autolease biedt haar klanten de keuzemogelijkheid om een personenauto op basis van een geprognotiseerd werkelijk verbruik te calculeren of op basis van het huidige fabrieksverbruik. Het resultaat van de nieuwe verbruiksmethodiek is dat klanten vooraf een realistischer beeld hebben van de TCO (Total Cost of Ownership) en niet geconfronteerd worden met hoge kosten achteraf. Ook de onderlinge vergelijkbaarheid van auto’s in een autoregeling neemt sterk toe.

Bron: Autoleasewereld

Alphabet gaat calculeren volgens werkelijke verbruikscijfers - Automobielmanagement.nl

Alphabet gaat calculeren volgens werkelijke verbruikscijfers

Alphabet gaat naar eigen zeggen als eerste leasemaatschappij een nieuwe calculatiemethodiek hanteren waarbij het vooraf berekende brandstofvoorschot beter aansluit bij het werkelijk brandstofverbruik. Hiermee moeten extreme naheffingen op de brandstofvoorschotten achteraf voorkomen worden.

In de reguliere leasecalculaties vormt het fabrieksverbruik de basis voor de berekening van het brandstofvoorschot. Dit verbruik wordt vastgesteld op basis van de NEDC-norm (New European Driving Cycle). De laatste maanden is er veel ophef over deze norm – het zou niet aansluiten op de praktijk. Daardoor wijken vooral zuinige auto’s fors af van de praktijk.

Om te komen tot een realistische en representatieve verbruiksmethodiek heeft Alphabet in december 2012 een onderzoek afgerond naar het verbruik van 34.000 leaseauto’s met afgiftedatum deel 1 vanaf 1 januari 2009. Daarbij is voor zowel benzine als diesel de verbruiksnorm van de fabrikant afgezet tegen het werkelijk verbruik.

Een belangrijk criterium van de analyse was dat de brandstofpas 9 maanden of langer in gebruik moest zijn om eventuele seizoensinvloeden op het verbruik mee te nemen. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat hoe lager de door de fabrikant opgegeven CO2-emissie van een personenauto is, hoe groter het werkelijk verbruik afwijkt ten opzichte van het fabrieksverbruik.

De zuinige auto’s mogen dan een belastingvoordeel opleveren voor de leaserijder, aan de andere kant blijkt vooral dat deze auto’s in de praktijk een sterke afwijking op het door de fabrikant opgegeven verbruik vertonen. Een bijzondere positie nemen de auto’s hierbij in die een CO2-uitstoot hebben van minder dan 50 gram per km (0% bijtelling). Deze zogenaamde plug-in hybrids en range extenders hebben naast een benzine- of dieselmotor, ook een elektrische aandrijving die extern op te laden is. Het normverbruik van deze auto’s is binnen de NEDC-norm extreem laag (tussen de 1,0 en 2,1 liter per 100 km). Alphabet heeft deze modellen (minimale leeftijd van 6 maanden) onderzocht en deze auto’s vertonen een gemiddelde afwijking van 200% op het fabrieksverbruik.

Alphabet autolease biedt haar klanten de keuzemogelijkheid om een personenauto op basis van een geprognotiseerd werkelijk verbruik te calculeren of op basis van het huidige fabrieksverbruik. Het resultaat van de nieuwe verbruiksmethodiek is dat klanten vooraf een realistischer beeld hebben van de TCO (Total Cost of Ownership) en niet geconfronteerd worden met hoge kosten achteraf. Ook de onderlinge vergelijkbaarheid van auto’s in een autoregeling neemt sterk toe.

Bron: Autoleasewereld