Tot voor kort was de leaseauto heilig maar nu kijken steeds meer bedrijven naar de mogelijkheid om het wagenpark fors te verkleinen en de auto’s voor meerdere personen in te zetten. Algemeen directeur Jeff Bolders van Arval vindt dat je als leasemaatschappij in moet spelen op die ontwikkeling, of je nu wilt of niet.

 "Je kunt het als een bedreiging zien, maar wij zien ook kansen", zo stelt Bolders. "Het is nu eenmaal een gegeven dat mensen minder gaan rijden, wij zijn aan zet om concepten te bedenken die daarop anticiperen." Om die reden is Arval onlangs een pilot met carsharing gestart. In eerste instantie worden vier auto’s ingezet in een praktijktest, vervolgens zal het concept in de loop van dit jaar in de markt worden gezet.  Volgens Bolders is de tijd rijp voor de deelauto. "Een auto wordt steeds minder als statussymbool beschouwd", zegt hij. "Bovendien is het zonde dat de gemiddelde zakenauto slechts een paar uur per dag wordt gebruikt." Daarnaast is de leaseautodichtheid in Nederland duidelijk hoger dan in het buitenland, daar zal verandering in gaan komen." Hij denkt dat er met name bij internationale holdings druk zal worden uitgeoefend op de Nederlandse vestigingen om het aantal leaseauto’s terug te dringen. "Er zal een soort splitsing ontstaan waarbij de leaseauto voor bepaalde functies komt te vervallen en voor bepaalde functies blijft." Hoewel Bolders nog geen tarief kan noemen voor het deelautoconcept, stelt hij dat het voor bedrijven overall duidelijk goedkoper zal zijn dan iedereen een eigen auto geven. "Bovendien worden de autokosten heel transparant, omdat deze direct gekoppeld zijn aan de gereden kilometers", legt hij uit. "Zodoende kun je het autogebruik veel beter vergelijken met bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Bovendien kan dit concept ideaal worden ingezet in combinatie met een mobiliteitsbudget."

Hoewel de vaste huurprijs van de deelauto lager zal zijn dan die van een reguliere leaseauto, zijn de kilometerkosten hoger omdat daarin alle kosten zijn verwerkt. Maar Bolders denkt dat de deelauto per saldo voor veel bedrijven goedkoper is, omdat hij veel efficiënter wordt gebruikt. "Daarnaast is het ook mogelijk om met meerdere bedrijven één auto te huren, zodat je als startende onderneming bijvoorbeeld niet gelijk vastzit aan een leasecontract." Alle voordelen ten spijt gelooft Bolders niet dat carsharing de leasing uiteindelijk van de troon zal stoten, zoals bijvoorbeeld concurrent Alphabet van mening is. "Het is een additioneel concept, door de algemene trend richting flexibilisering zullen er simpelweg meerdere varianten van leasing komen." Bolders durft nog niet te zeggen hoeveel van zijn klanten voor dit concept zullen kiezen, maar geeft aan dat een aantal klanten er serieuze interesse in heeft. "De datum van de definitieve marktintroductie hangt ook nog even af van de uitkomsten van de pilot", zo zegt hij. "Zo gaan we onderzoeken of het systeem gebruiksvriendelijk werkt, of we nog zaken kunnen toevoegen en hoe het bijvoorbeeld met de staat van de auto’s is na de proef. Doordat auto’s elke keer door een ander worden bereden, is de betrokkenheid toch lager." Een ander punt van aandacht vormt het fiscale aspect, aangezien er strikt genomen bewijs moet worden overlegd omtrent de inzet van de auto. "Daar zijn we momenteel naar aan het kijken", aldus Bolders. "We zitten nog in de opstartfase, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel potentieel zit in dit concept."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding