Op deze wijze wordt de rijstijl op het gebied van acceleratie, remmen en bochtengedrag inzichtelijk en de analyse resulteert in een score voor de bestuurder. Door hierop te sturen, kunnen wagenparken besparingen uitoefenen op het gebied van onderhouds- en brandstofkosten, redeneert Technocon. Het bedrijf zegt al lang bezig te zijn met de ontwikkeling van een rijstijlanalyse en heeft nu dus hiervoor de g-krachtmetingen en de methodiek van ‘Het Nieuwe Rijden’ samengebracht in een nieuwe dienst.

Rijstijlanalyse van Technocon meet tijdens het rijden de g-krachten van het voertuig. Op basis van deze gegevens kunnen de bestuurders worden gecoacht via het web-based ‘Moving Intelligence Platform’ dat zowel voor de bestuurder als voor de wagenparkbeheerder beschikbaar is. Het doel is de bestuurder aan te moedigen soepel te rijden. Soepel rijden betekent minder schade, reparatie, onderhoud, bandenslijtage en brandstofverbruik.

Uitleg op video