De Bovemij Financieringsmaatschappij speelt hierop in door leden van Bovag de mogelijkheid te bieden eigen leaseactiviteiten op te starten middels het verstrekken van objectfinancieringen. Hiermee realiseert Bovemij een verdere versterking van het verdienmodel van Bovag-leden. "We willen de leden een platform bieden waarmee ze leaseactiviteiten kunnen opstarten of waarmee ze hun bestaande leaseactiviteiten kunnen verstevigen", aldus Jan van der Vlist, directeur van de Bovemij Financieringsmaatschappij. "Daarmee willen we ze in de gelegenheid stellen om alles onder één dak te hebben, de financiering, de verzekering en het beheer." Door als Bovag-lid leasing aan te bieden, kun je volgens Van der Vlist niet alleen het onderhoud van de auto’s, maar ook de schade- en rentecomponent in eigen huis houden. "Daarnaast is het van groot belang dat je de klanten in jouw regio aan je bindt, dat kan met het aanbieden van lease."

Om naast het vervullen van de financieringsbehoefte ook het beheer van de lease te kunnen faciliteren, heeft Bovemij het bedrijf Care4Lease overgenomen. "Dit is een bedrijf dat al ruim tien jaar ervaring heeft met het beheer van wagenparken. Bovag-leden kunnen hun leaseactiviteiten aanbieden onder eigen label, Care4Lease biedt hen de knowhow en benodigde schaalgrootte", aldus Van der Vlist.

Leasing laagdrempeliger

Hans Spee, directeur van CareLease, stelt dat de drempel voor Bovag-leden om zelf leaseactiviteiten te gaan ontplooien lager is geworden. "Nu is er een branchepartij die over de benodigde kennis beschikt", stelt hij. "Bovendien heb je voor het beheren van een vloot van tweehonderd auto’s normaliter al gauw een fte nodig die alles zou moeten weten over calculatie, risico-inventarisatie, sturing op kosten en het commerciële aspect. Dat is bijna ondoenlijk." "Het voordeel voor het Bovag-lid is dat hij geen investeringen hoeft te doen en vanaf dag één operationeel is". "En als je weinig auto’s hebt, heb je ook maar weinig kosten." Het bedrijf wil de leden ook ‘behoeden voor fouten’ op het gebied van leasing. "Wij kijken kritisch mee met zaken als restwaardes en rob en sturen bij waar nodig. Het is leuk om leasecontracten af te sluiten en auto’s op de weg te zetten, maar het gaat er uiteindelijk om dat je er geld mee verdient."  (AJC)

 

 

[Fotobijschrift] Jan van der Vlist, directeur van Bovemij Financieringsmaatschappij. "We willen de Bovag-leden een platform bieden waarmee ze leaseactiviteiten kunnen opstarten of waarmee ze hun bestaande leaseactiviteiten kunnen verstevigen."