Als je als werkgever in het recente verleden het nut van een eigen leaseauto in twijfel durfde te trekken in de richting van het personeel, werd je zo ongeveer gevierendeeld. De tijden zijn echter in korte tijd enorm veranderd, zien ze ook bij financieel dienstverlener GE Capital. "De financiële crisis heeft mensen de ogen geopend", aldus Christophe Van Hecke, commercieel directeur. "Het personeel staat nu open voor mobiliteitsvraagstukken. Men beseft dat een eigen leaseauto niet altijd noodzakelijk is. Voor vertegenwoordigers uiteraard wel, maar bij andere functies staat een auto vaak de hele dag stil voor het bedrijf. Dat is pure geldverspilling."Desondanks stelt Van Hecke dat de leaseauto arbeidsvoorwaardelijk interessant blijft. "Alleen ziet men nu in dat een zuinige, kleine auto vaak ook prima voldoet.

Mensen zijn veel rationeler naar de leaseauto gaan kijken."

 

Rijgedrag 

Het gevolg daarvan is dat bedrijven meer ‘back to basics’ gaan en autoregelingen kritisch onder de loep nemen. Een andere factor waar steeds meer de focus op wordt gelegd, is het rijgedrag van de bestuurder, de grootste variabele in het geheel waar tot op heden gek genoeg maar weinig aandacht voor is geweest. "Het werd vooruitgeschoven omdat het een lastig verhaal is, de leaseauto is sowieso een gevoelig onderwerp bij het personeel", aldus Van Hecke. "En je kunt nu eenmaal niet de hele dag met ze meerijden om ze te controleren. Het is moeilijk er grip op te krijgen, maar de berijder vormt wel de bepalende factor met betrekking tot brandstofverbruik en schadecijfers." Maar hij beseft ook dat het aanspreken van personeel op de rijstijl de nodige diplomatie vereist. "Je wilt niet je beste verkoper tegen de haren in strijken door te zeuren over zijn brandstofverbruik. Daar zal je een weg in moeten vinden."

 

Kritischer kijken

Volgens Van Hecke is de tijd er echter rijp voor om kritischer te kijken naar het rijgedrag van de medewerkers. "Er zijn nu tools beschikbaar die een vinger aan de pols kunnen houden. Anderzijds kunnen werknemers nu minder eisen stellen door de situatie op de arbeidsmarkt. Het low-hanging fruit is er bij de kostenbesparingen inmiddels uit, nu is het lastige gedeelte aan de beurt."  Van Hecke ziet een markt ontstaan waarin niet meer iedereen zijn eigen leaseauto heeft maar er een wagenpark komt dat voor iedereen beschikbaar is. Hij ziet als gevolg daarvan dan ook veel potentieel in de deelauto. Het aantal leaseauto’s zal mede door deze ontwikkelingen dan ook niet gaan groeien, zo verwacht hij. "De leasemarkt groeit totaal niet meer, bedrijven moeten herstructureren om winstgevend te blijven. Je moet als leasemaatschappij nog meer service gaan bieden dan voorheen. Bovendien moet je nu investeren in de juiste zaken en min of meer gokken welke ontwikkelingen in de toekomst een grote rol gaan spelen." Aan de andere kant ziet Van Hecke door de crisis ook kansen ontstaan voor leasemaatschappijen. "Bedrijven hebben weinig liquide middelen beschikbaar, dus kiezen bedrijven die hun wagenpark in eigen beheer hadden nu vaker voor leasing." Ook denkt hij dat de toenemende globalisering kansen biedt. "Er komt meer vraag naar Europees opererende bedrijven, veel concerns werken nu bijvoorbeeld met een Europese aanbesteding. Als je die kunt bedienen met een geharmoniseerd product dat je aan kunt bieden in meerdere landen, kun je je afzet enorm vergroten." (AJC)