Onder deze naam worden diverse alternatieve mobiliteitsconcepten voor de leaseauto aangeboden. Algemeen directeur Carel Bal zegt ermee in te spelen op de resultaten van de mobiliteitspoll die ALD Automotive onlangs hield onder ruim vijfhonderd klanten. Bijna twee derde (63%) van de ondervraagden ziet de mobiliteitsbehoefte van hun medewerkers veranderen. Als concrete voorbeelden noemt men de behoefte aan flexibiliteit, meer keuzevrijheid en het rijden van een kleinere (duurzamere) auto.

Ruim de helft (56%) van de respondenten geeft aan zich al bezig te houden met alternatieve mobiliteit of dit van plan te zijn. Het meest genoemd worden OV/mobiliteitskaarten, mobiliteitsbudgetten en een vakantieauto naast de reguliere auto. De poll wijst tevens uit dat bedrijven actief zullen inzetten op het terugbrengen van de zakelijke autokilometers (31%), dan wel het overweegt (33%). "Het standaard leasecontract wordt meer en meer een mobiliteitspakket op maat, met maximale vrije keuze", concludeert directeur Bal. Belangrijke aspecten zijn flexibiliteit en duurzaamheid, maar het allerbelangrijkste voor de bedrijven is kostenbesparing.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding