Alphabet zegt hiermee de eerste partij te zijn die ‘een volledige end-to-end-oplossing voor bedrijven’ biedt. Het bedrijf verwacht dat in 2019 dertigduizend medewerkers van het Alphabet Mobiliteitsbudget zullen gebruikmaken.
Globalisering en digitalisering hebben de maatschappij veranderd en mensen zijn steeds minder gebonden aan het werken op één vaste plek. Alphabet zegt dat uit eigen onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zelf willen bepalen op welke manier ze mobiel willen zijn. Ze staan ook veel meer open voor alternatieve vormen van mobiliteit. Dertig procent van de bedrijven overweegt dan ook een mobiliteitsbudget. Directeur Anne Brons voor marketing & business development bij Alphabet: "Zowel werkgevers als werknemers vragen om innovatieve, om flexibele en duurzame vervoersoplossingen. Als leasemaatschappij vinden wij dat wij de beste partij zijn om in te spelen op de veranderende vervoersbehoefte."

Met het mobiliteitsbudget hebben werknemers de mogelijkheid om met een eigen budget invulling te geven aan hun mobiliteitsbehoefte. Daarnaast kunnen parkeerkosten en externe mobiliteitskaarten geïntegreerd worden. Het budget bestaat onder andere uit een vast bedrag plus een vergoeding voor elke afgelegde zakelijke kilometer. De werkgever en de werknemer krijgen online een real-time overzicht van de gemaakte kosten die periodiek met het salaris worden verrekend. Brons: "Bedrijven willen meer grip op kosten houden. Door inzicht te krijgen in vervoerskosten en te werken met een flexibel budget kunnen zij besparen op de mobiliteitskosten. Bovendien maakt het medewerkers bewuster van het uitgavenpatroon omdat zij dit direct voelen in hun portemonnee."

Dit bewustzijn zou ook gunstig zijn voor het verminderen van de zogenoemde CO2-footprint van bedrijven. Organisaties hebben steeds meer behoefte hun CO2-uitstoot te verminderen. Door verschillende vormen van mobiliteit mogelijk te maken, is de keuze voor duurzame mobiliteit laagdrempeliger, aldus Alphabet.  Door verschillende vervoersmodaliteiten ‘zonder rompslomp’ aan te bieden, zouden medewerkers eerder de keuze maken voor de fiets, openbaar vervoer of deelauto.

Meer over mobiliteitsbudget in de ogen van zakelijke rijders enerzijds en van bedrijven anderzijds in het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2013.  

 Alphabet is één van de vijf grootste internationale aanbieders van fleetmanagement met auto’s van alle merken. Het bedrijf is opgericht in 1997 en beheert 530 duizend voertuigen, inclusief  zeventigduizend onderhoudscontracten. Alphabet is aanwezig in negentien landen en is onderdeel van BMW Group.