Dit stelt leasemaatschappij Alphabet op basis van eigen onderzoek naar gedrag en keuzes onder ruim duizend leaserijders. Ruim zestig procent van de ondervraagden vindt het belangrijk vanuit hun werk een bijdrage te leveren aan het milieu maar het mobiliteitsbeleid van de werkgever zou  vaak niet goed aansluiten op deze wens. Minder dan de helft van de ondervraagden vindt dat het huidige mobiliteitsbeleid in deze behoefte voorziet.
De cijfers laten ook zien dat een kwart van de ondervraagden vindt dat hun werkgever onvoldoende inzicht geeft in het energieverbruik (en dus CO2-uitstoot) van de leaseauto, aldus marketing manager Anne Brons van Alphabet. De ondervraagden vinden dat hun werkgevers nog stappen kunnen maken om het mobiliteitsbeleid te verduurzamen. Het stimuleren van het gebruik van zuinige auto’s en thuiswerken worden als voornaamste manieren genoemd. Brons: "Bijna de helft van de ondervraagden geeft ook aan een beperkte keuze van type auto’s voor lief te nemen als ze hiermee hun CO2-uitstoot kunnen verminderen." In het onderzoek van Alphabet komt een aantal verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk naar voren. Zo zouden vrouwen een minder goed inzicht in de CO2-uitstoot hebben dan mannen. Vrouwen zijn vaak bereid om een ander vervoersmiddel te kiezen tenzij dit langere reistijd met zich meebrengt. Voor mannen is dit minder van belang. Zij zijn meer gericht op de kosten en zijn sneller bereid de auto te laten staan als ze hiermee kosten kunnen besparen, concludeert Brons: "Mannen zijn meer met het de uitgaven van hun zakelijke verkeer bezig. Voor vrouwen is dit van ondergeschikt belang. Zij hechten meer waarde aan de tijd die zij aan hun zakelijke ritten kwijt zijn."
Uit het jaarlijkse grootschalige en uitgebreide Nationaal Zakenauto Onderzoek 2013 van AM, RDC en VNA, waaraan vierduizend zakelijke rijders en vijfhonderd  verantwoordelijken voor het wagenpark bij bedrijven deelnamen, is vorig jaar al uitgebreid onderzoek gedaan naar onder meer de behoefte aan alternatieve mobiliteitsvormen en mobiliteitsbudgetten. Ook naar de mate waarin bedrijven hun medewerkers informeren over (bijvoorbeeld) CO2-uitstoot  is destijds gevraagd. Het bedoelde onderzoek NZO 2013 is hier te downloaden. De nieuwe 2014-versie van het Nationaal Zakenauto Onderzoek is inmiddels in voorbereiding.