Daarmee treedt hij in de voetsporen van Patrick Langevoort van Alliander, die vorig jaar tot winnaar verkozen werd. Andere genomineerden voor de award van 2014 waren Jack Knol van Cap Gemini en Martina van der Wilt van Van Dorp Installatiebedrijven.

Volgens het juryrapport onderscheidt De Boer zich met name omdat hij de omslag heeft gemaakt van gebruik naar bezit. "We monitoren om de zes maanden of een persoon in aanmerking komt voor een eigen leaseauto", aldus De Boer. "Ons streven is om auto’s puur op rechtmatigheid in te zetten, werknemers krijgen niet automatisch een eigen leaseauto toebedeeld. We beschikken ook over ruim zeshonderd poolauto’s waarvan werknemers met behulp van de Mobility Mixx-mobiliteitskaart gebruik kunnen maken." Ook bewustwording speelt volgens De Boer een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid. "We willen berijders bewust maken van bijvoorbeeld het verbruik van hun auto. Onze werknemers betalen elke privékilometer, ze weten dus heel goed wat een auto kost."