In dat plan komen er vier bijtellingscategorieën: volledig elektrische auto’s blijven vrijgesteld van MRB en behouden 4 procent fiscale bijtelling; plug-in hybrides (1-50 gram CO2) vallen in het halftarief voor MRB en krijgen 15 procent fiscale bijtelling; auto’s met 51 t/m 106 gr/km CO2 vallen in de nieuwe categorie van 21 procent bijtelling; overige auto’s vallen in de 25 procent-categorie.

In de BPM worden de drie hoogste schijven (106-155 gr/km; 156-174 gr/km en meer dan 174 gr/km) licht verhoogd. Het Autobelastingplan 2016 geeft invulling aan het tussenjaar dat ontstond doordat de staatsecretaris onlangs besloot Autobrief 2 (autobelastingen 2016 – 2019) met een jaartje uit te stellen.

De voorgestelde bijtellingsystematiek biedt volgens VNA de rijder de mogelijkheid te kiezen voor een zuinige ‘gewone’ auto zonder direct in de 25% te vallen. Het geeft de zakelijk rijder handelingsperspectief om toch ‘zuinig’ te rijden én de werkgever om CO2-arme zakelijke automobiliteit verder door te voeren. Daarnaast helpt het de marktverstoring een halt toe te roepen. "Wij menen dat de belangen voor de ondernemers, zakelijk rijders en de automotive branche in dit breed gedragen plan goed tot z’n recht komt. Een prima lobbyresultaat, zeker als je weet hoe klein de marges waren waarbinnen de oplossingen gezocht moesten worden", aldus VNA-directeur Renate Hemerik.

Vanochtend heeft de Vereniging Auto van de Zaak een open brief gestuurd naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Het schrijven heeft betrekking op de Nota van Wijziging die staatssecretaris Wiebes gisteren heeft ingediend. De brief dient ter ondersteuning van de Kamerleden, door voorbeelden te geven van "goede vragen" die zij aan Wiebes kunnen stellen.

 141103 VAVDZ-Open brief aan Kamerleden.