Uit onderzoek van Alphabet (onder zijn eigen klanten) blijkt dat meer dan de helft van de phev-leaserijders tot tachtig procent van de kilometers op benzine rijdt, terwijl zij ondertussen wel volledig profiteren van de lage bijtelling. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen, lanceert Alphabet de online tool eMobility. Doel van deze tool is het juiste gebruik van plug-ins te stimuleren. Hiermee zegt Alphabet aan te sluiten op de plannen van staatssecretaris Wiebes om phev-leaserijders die amper elektrisch rijden in kaart te brengen.
Veel zakelijke rijders kiezen voor een plug-in vanwege de lage bijtelling vanwege het lagere brandstofverbruik cq lagere uitstoot. Maar Alphabet zegt dat zijn onderzoek onder zijn klanten laat zien dat slechts een beperkt aantal phev-leaserijders de auto ook inderdaad op de juiste manier gebruikt. Het probleem zit vaak in het feit dat een plug-in niet aansluit op het gedrag van de berijder. Door de mobiliteitsbehoefte van werknemers in kaart te brengen en hierbij rekening te houden met rijsnelheden, laadmogelijkheden en rijgedrag kan bekeken worden of de werknemer in de praktijk wel voldoende elektrisch kán rijden om in aanmerking te komen voor de gekozen phev. Marketingdirecteur Anne Brons: "De eMobility tool kan ondersteuning bieden in de toekenning en bij het maken van financiële afspraken tussen werkgever en werknemer om misbruik te voorkomen. Wat reëel is, is door Alphabet per auto bepaald." De tool is ook gratis beschikbaar voor niet-Alphabet-klanten en leaserijders.

eMobility tool

Door middel van vier eenvoudige stappen kunnen geïnteresseerden de verwachte CO2-emissie en het percentage dat ze elektrisch rijden per voertuig bepalen, de zogenoemde EV-factor. Brons: "Nu wordt er vaak nog onvoldoende stilgestaan bij het feit dat de ene plug-in auto de andere niet is. Zo kan het ene model tot 120 km elektrisch rijden en de andere maar 35 kilometer. Ook hebben veel auto’s een beperkte elektrische snelheid, bij een hogere snelheid wordt dan sowieso op brandstof gereden. Alphabet heeft daarom het werkelijke energieverbruik van alle modellen bij verschillende snelheden en omstandigheden in de praktijk getest en in de eMobility Tool verwerkt. Wanneer een werknemer gebruikmaakt van een plug-in en elke dag ver moet reizen naar afspraken, dan moet wel naar het type auto worden gekeken. En je moet kijken of er thuis en op de meest bezochte locaties voldoende laadpunten zijn. Zo niet, is de kans groot dat de EV-factor in de autoregeling niet wordt behaald."

NZO 2014

Het onafhankelijke Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 van AM/RDC/VNA vroeg ook naar het laadgedrag van phev-rijders en constateerde dat onder hen een ‘flinke efficiencyslag mogelijk is’. Uit het NZO bleek dat met een phev gemiddeld 101 kilometer per dag wordt gereden en de respondenten geven aan dat daarvan gemiddeld 39 kilometer elektrisch is. In 72 procent van de gevallen wordt minimaal een keer per dag op het huisadres geladen en in 64 procent van de gevallen minimaal een maal per dag op het werkadres.  Van andere laadpunten wordt door de phev-rijders nauwelijks gebruikgemaakt. Een op de vier respondenten met een phev laadt niet elke dag en een op de acht laadt eigenlijk nooit.  Het NZO concludeerde dat van de berijders die minimaal een keer per dag laden (met driekwart is dit de grootste groep) doet veertig procent dat óf alleen thuis óf alleen op het werk.  Bij deze groep is veel winst te behalen door te stimuleren of te faciliteren dat in plaats van een keer per dag twee keer per dag wordt geladen. Het aantal elektrische kilometers wordt dan verdubbeld.      

Uit NZO 2014 bleek ook berijders van een phev minstens zo tevreden over hun auto zijn als andere berijders. Relatief vaak geven phev-rijders aan in de toekomst opnieuw te zullen kiezen voor een auto met  (semi-)elektrische aandrijving, wat gunstig lijkt voor de acceptatie van elektrisch vervoer. Aan het NZO deden vierduizend zakelijke rijders mee en vijfhonderd voor de zakenauto’s verantwoordelijken bij bedrijven.  

Download het NZO 2014

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding