Deze brancheregeling is destijds ontstaan op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) en voorziet in praktische werkafspraken met de belastingdienst voor situaties waarin tijdelijk een vervangend leasevoertuig wordt ingezet. 

Voorwaarde om de bijtelling op de reguliere auto tijdelijk stop te zetten bij inzet van een vervangende auto, is dat dit niet-ter-beschikkingstaan per tijdelijke vervanging schriftelijk wordt vastgelegd tussen werkgever en werknemer. De werknemer dient de auto, de papieren en de sleutel bij de werkgever of de leasemaatschappij in te leveren.

De schriftelijke vastlegging moet alle gegevens bevatten waarmee de bijtelling van het vervangende voertuig kan worden berekend, de exacte periode van vervanging en ook het kenteken van de vervangen auto. Deze vastlegging moet bij de loonadministratie worden bewaard. Als wordt voldaan aan de administratieve vereisten, kan deze regeling een goede oplossing bieden om tijdelijk, bijvoorbeeld in de vakantieperiode, een andere auto in te zetten, stelt AMD auto fiscalisten. "Te denken valt aan de inzet van aan dieselauto voor langere ritten als de hoofdauto een volledig elektrische auto is."

Bron: Trends in Autoleasing