Bij ruim 75 procent van de geënquêteerde bedrijven staat het thema kostenbesparing bovenaan. CO2-verlaging volgt op ruime afstand op een tweede plek met 52,3 procent en het vraagstuk van een moderne mobiliteitsregeling (43,1%) volgt op drie.

Ondanks de belangstelling voor kostenbesparingen blijkt dat de helft van de respondenten nog steeds de brandstofnorm van de leasemaatschappij hanteert en niet de werkelijk gebruikscijfers. Ander gemakkelijk besparingspunt: het niet tanken aan de snelweg. Slechts 12 procent van de fleetowners geeft aan snelwegstations uit te sluiten. Ook andere ‘excessen’ op het gebied van brandstof worden niet of nauwelijks doorbelast aan de berijders. Ook wordt het milieu hierdoor onnodig belast met CO2 en andere schadelijke stoffen.

"Veel besparingspotentieel blijft dus liggen", zegt Jaap van Daalen, directeur van ROI. "Ook wat betreft merkenbeperking (extra kortingen op de auto’s), overschrijdingen van het leasebudget, geen grenzen stellen aan privékilometers, een ‘gebrekkige’ mobiliteitsregeling en – vreemd genoeg – het weren van volledig elektrische auto’s terwijl plug-in hybrides wel zijn toegestaan."