Organisaties met grotere wagenparken stappen over van traditioneel leasen naar een dienst waarbij het volledige wagenparkbeheer wordt ge-outsourced, van het bestelproces tot het contact met de leaserijders zelf. Het animo voor deze leasevorm groeide de afgelopen jaren met gemiddeld 30% per jaar.

Volgens LeasePlan kijken veel grote organisaties bij het aangaan van een leasecontract voor hun personeel vooral sec naar de kosten voor het leasen van de specifieke auto. Daarbij gaan ze voorbij aan kosten die indirect met het wagenparkbeheer te maken hebben, zoals het aanvragen en vergelijken van offertes, het beoordelen van onderhoud- en schadeherstelaanvragen en bijvoorbeeld het verrekenen van eigen bijdragen op de payroll, zoals bijtelling, bekeuringen en eigen risico. Zeker bij grotere bedrijven zorgt het wagenparkbeheer voor veel extra werkzaamheden voor de verantwoordelijke werknemer(s). Naast eventuele wagenparkbeheerders, bemoeien ook HR-, inkoop-, finance-afdelingen en directies zich vaak met het beheer van de leasevloot.

Duidelijke trend

Daar komt nu steeds vaker verandering in. LeasePlan zag het aantal klanten voor haar dienst FleetPlan, waarbij de leasemaatschappij het volledige wagenpark van de klant overneemt, de afgelopen jaren met gemiddeld 30% per jaar stijgen. "We zien een duidelijke trend dat de grote corporates alle randwerkzaamheden van het leasen willen uitbesteden zodat zij zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten," vertelt Erik Henstra, managing director van LeasePlan Nederland. "Vanaf 50 auto’s zorgt het volledig uitbesteden van het wagenpark zelfs voor een lagere ‘total cost of ownership’, omdat wij het proces efficiënter in kunnen richten. We hebben het dan over een besparing van gemiddeld € 120 per voertuig per jaar*, dus dat kan met een groot wagenpark flink oplopen."

Bijkomend voordeel voor klanten is volgens de leasemaatschappij dat alle auto’s op één achteraf-factuur komen te staan, met één vastgesteld bedrag (op basis van aantal auto’s x prijs per leasecategorie). "Dit zorgt er dus ook voor dat deze organisaties meer grip hebben op de kosten van hun wagenpark", aldus Henstra. "Onze klanten vinden dat het grootste voordeel van deze dienst, naast het feit dat wij alle zorgen volledig uit handen nemen."

*Onderzoek van LeasePlan Consultancy bij meer dan 70 klanten met een wagenpark uiteenlopend van 50 – 3.000 voertuigen.