ALD Automotive start met videoservice voor leaserijders

ALD rolt een speciaal videoconcept uit voor leaserijders. Video at Every Step is een videoservice die leaserijders via email op een toegankelijke wijze en op het juiste moment van informatie voorziet. De service springt in op specifieke momenten zoals de start en beëindiging van een leasecontract, een schadegeval of onderhoudsbeurt.

ALD Automotive start met videoservice voor leaserijders

Video at Every Step is inmiddels in vier landen live en is ontstaan vanuit een wereldwijde pitch met als doel de klantbeleving onder leaserijders te vergroten. ALD Automotive Nederland is de bedenker. Lonneke van der Horst, marketing & strategy director bij ALD vertelt: "Tot nu toe kregen leaserijders bij de start van hun contract alle informatie via een berijdershandleiding overhandigd. Deze dikke handleidingen zijn niet erg vriendelijk in het gebruik en het Driver Care team ontving nog steeds veel vragen. Daarom bedachten wij Video at Every Step, een systeem dat inspeelt op de informatiebehoefte van leaserijders en dit aanbiedt op de momenten dat het ertoe doet."

Video at Every Step

Video at Every Step volgt de verschillende stappen van elke leaserijder. Leaserijders krijgen proactief informatie over een bepaalde service of actie. Daarbij kunnen de video’s gepersonaliseerd ingezet worden. Een leaserijder die in afwachting is van zijn nieuwe leaseauto, ontvangt bijvoorbeeld drie dagen voor levering een video met uitleg per mail. Maar ook wachtend op de pechhulpdienst krijgt hij of zij een video in de mailbox met informatie over de te nemen stappen.

Positieve geluiden

ALD Automotive is gestart met vier video’s die zijn gekozen op basis van de meest voorkomende vragen. De video’s zijn ontwikkeld in samenwerking met WeDigitalGarden en zijn inmiddels al in drie andere landen in gebruik genomen. De eerste ervaringen in deze pilotfase zijn positief. Leaserijders vinden de informatie nuttig en de video’s een aansprekende manier om informatie te ontvangen. Van der Horst: "Vanwege de positieve geluiden zijn we nu ook gestart met video’s voor private leaserijders. Dit is een steeds groter wordende doelgroep die naast leaserijder ook contractant is."  

 

 

ALD Automotive start met videoservice voor leaserijders - Automobielmanagement.nl

ALD Automotive start met videoservice voor leaserijders

ALD rolt een speciaal videoconcept uit voor leaserijders. Video at Every Step is een videoservice die leaserijders via email op een toegankelijke wijze en op het juiste moment van informatie voorziet. De service springt in op specifieke momenten zoals de start en beëindiging van een leasecontract, een schadegeval of onderhoudsbeurt.

ALD Automotive start met videoservice voor leaserijders

Video at Every Step is inmiddels in vier landen live en is ontstaan vanuit een wereldwijde pitch met als doel de klantbeleving onder leaserijders te vergroten. ALD Automotive Nederland is de bedenker. Lonneke van der Horst, marketing & strategy director bij ALD vertelt: "Tot nu toe kregen leaserijders bij de start van hun contract alle informatie via een berijdershandleiding overhandigd. Deze dikke handleidingen zijn niet erg vriendelijk in het gebruik en het Driver Care team ontving nog steeds veel vragen. Daarom bedachten wij Video at Every Step, een systeem dat inspeelt op de informatiebehoefte van leaserijders en dit aanbiedt op de momenten dat het ertoe doet."

Video at Every Step

Video at Every Step volgt de verschillende stappen van elke leaserijder. Leaserijders krijgen proactief informatie over een bepaalde service of actie. Daarbij kunnen de video’s gepersonaliseerd ingezet worden. Een leaserijder die in afwachting is van zijn nieuwe leaseauto, ontvangt bijvoorbeeld drie dagen voor levering een video met uitleg per mail. Maar ook wachtend op de pechhulpdienst krijgt hij of zij een video in de mailbox met informatie over de te nemen stappen.

Positieve geluiden

ALD Automotive is gestart met vier video’s die zijn gekozen op basis van de meest voorkomende vragen. De video’s zijn ontwikkeld in samenwerking met WeDigitalGarden en zijn inmiddels al in drie andere landen in gebruik genomen. De eerste ervaringen in deze pilotfase zijn positief. Leaserijders vinden de informatie nuttig en de video’s een aansprekende manier om informatie te ontvangen. Van der Horst: "Vanwege de positieve geluiden zijn we nu ook gestart met video’s voor private leaserijders. Dit is een steeds groter wordende doelgroep die naast leaserijder ook contractant is."