Stern zal in de beoogde strategische samenwerking zijn leaseportefeuille verkopen. Naast de opbrengst uit verkoop, wil Stern een meerjarige overeenkomst sluiten over het onder eigen label aanbrengen van leasecontracten via zijn eigen dealervestigingen en over de levering van auto’s en het onderhouden, repareren, herstellen en het inzetten daarvan voor vervangend vervoer. 

‘De leaseportefeuille van Stern is voor andere leasemaatschappijen zeer interessant’, zo denkt de dealergroep, ‘daar Stern hoofdzakelijk klanten heeft in de klein zakelijke markt, een marktsegment waarin momenteel alle leasemaatschappijen hun winstgevende groei willen realiseren’.