Private lease heeft net als het jaar ervoor een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei, maar ook zakelijk is de vloot flink toegenomen. De groei kwam zowel tot stand via directe verkoop onder het label ALD Automotive als indirect, via whitelabel partnerships met importeurs.

Minder diesel, meer EV

Volledig in lijn met de doelstellingen om meer duurzamere mobiliteitsvormen te bieden, ziet de ALD-Groep dat het aandeel elektrische en hybride voertuigen in 2018 wereldwijd met bijna 50 procent is gestegen. Deze trend is ook in Nederland zichtbaar. Jeroen Kruisweg, algemeen directeur ALD Automotive Nederland: “We merken dat steeds meer bedrijven werk maken van duurzaamheid. De vraag naar elektrisch vervoer neemt toe en in 2018 was 12,8 procent van onze leaseregistraties elektrisch of hybride. Het aantal dieselregistraties zagen we in 2018 in Nederland teruglopen tot gemiddeld 13 procent over het hele jaar.”