De inspectie brengt vooraf objectief alle schades van de auto in kaart, inclusief de kosten die ermee gemoeid zijn. Dit moet onverwachte kosten voorkomen voor de leaserijder bij het inleveren van de auto en moet helderheid geven bij eventuele discussies achteraf. Dat laatste gebeurt namelijk regelmatig. “In sommige gevallen berekent een leasemaatschappij diverse keren eigen risico of zelfs het hele schadebedrag als een schade na inlevering wordt geconstateerd. Voor een berijder is het dus belangrijk om de schade altijd te melden voor inlevering en/of deze al te laten repareren”, aldus VZR.

De service is overigens niet nieuw. Eind 2016 begon VZR met het aanbieden van een contra-expertise door een ander inspectiebedrijf: Autoinspectie Nederland. Nu worden de inspecties dus gedaan door Macadam dat onafhankelijk opereert en dus geen enkel belang heeft bij de hoogte van de afrekening van de schade of eventuele verkoopwaarde van het voertuig, benadrukt VZR.