AMD: Bijtellingskorting blijft tot na 2020

Hoewel de fiscale wetgeving voor de autobelastingen voor de jaren na 2020 nog moet worden gemaakt, blijft er sprake van bijtellingskorting, meldt AMD automotive fiscalisten op haar website. De fiscalisten reageren op toenemende berichten dat het na 2020 afgelopen zou zijn met die korting.

AMD: Bijtellingskorting blijft tot na 2020

De afgelopen jaren was het steeds zo dat de autobelastingen per vierjaarsperiode werden vormgegeven. Nadat de plannen voor zo’n periode in een ‘Autobrief’ door het kabinet naar de Tweede Kamer werden gestuurd, werden de plannen dan in de wet opgenomen voor een periode van vier jaar.

De huidige vierjaarsperiode loopt af per eind volgend jaar. De plannen voor de periode daarna zullen in de loop van 2019 gepresenteerd worden. Voor een belangrijk deel loopt dat parallel met de verdere ontwikkeling van het Klimaatakkoord. Van dat klimaatakkoord werd in december een concept gepresenteerd. Dit voorjaar volgt de verdere uitwerking. Voor de mobiliteit bevat het akkoord een groot aantal plannen, vooral ook voor elektrisch rijden. Dat sluit aan op de afspraak uit het regeerakkoord om te streven naar 100% nulemissie nieuwverkopen vanaf 2030.

Voor de bijtelling voor privégebruik van een nulemmissieauto wordt in het akkoord voorgesteld een percentage te hanteren van 8% (over een catalogusprijs van maximaal € 50.000) in 2021 en 2022. Daarna wordt dat twee jaar 10%. In 2025 gaat de bijtelling dan naar 16% en de bijtelling neemt daarna jaarlijks met één procentpunt toe, tot 20% in 2030. In deze plannen blijft er dus nog langjarig een bijtellingskorting.

Het is overigens bij de huidige wet nog steeds zo dat er een zestigmaandsperiode geldt: Ook als het percentage omhoog gaat voor nieuwe auto’s, blijft het lagere percentage gelden vanaf de eerste toelating van de auto zolang er nog geen 60 maanden verstreken zijn.

Bron: Trends in Autoleasing

AMD: Bijtellingskorting blijft tot na 2020 - Automobielmanagement.nl

AMD: Bijtellingskorting blijft tot na 2020

Hoewel de fiscale wetgeving voor de autobelastingen voor de jaren na 2020 nog moet worden gemaakt, blijft er sprake van bijtellingskorting, meldt AMD automotive fiscalisten op haar website. De fiscalisten reageren op toenemende berichten dat het na 2020 afgelopen zou zijn met die korting.

AMD: Bijtellingskorting blijft tot na 2020

De afgelopen jaren was het steeds zo dat de autobelastingen per vierjaarsperiode werden vormgegeven. Nadat de plannen voor zo’n periode in een ‘Autobrief’ door het kabinet naar de Tweede Kamer werden gestuurd, werden de plannen dan in de wet opgenomen voor een periode van vier jaar.

De huidige vierjaarsperiode loopt af per eind volgend jaar. De plannen voor de periode daarna zullen in de loop van 2019 gepresenteerd worden. Voor een belangrijk deel loopt dat parallel met de verdere ontwikkeling van het Klimaatakkoord. Van dat klimaatakkoord werd in december een concept gepresenteerd. Dit voorjaar volgt de verdere uitwerking. Voor de mobiliteit bevat het akkoord een groot aantal plannen, vooral ook voor elektrisch rijden. Dat sluit aan op de afspraak uit het regeerakkoord om te streven naar 100% nulemissie nieuwverkopen vanaf 2030.

Voor de bijtelling voor privégebruik van een nulemmissieauto wordt in het akkoord voorgesteld een percentage te hanteren van 8% (over een catalogusprijs van maximaal € 50.000) in 2021 en 2022. Daarna wordt dat twee jaar 10%. In 2025 gaat de bijtelling dan naar 16% en de bijtelling neemt daarna jaarlijks met één procentpunt toe, tot 20% in 2030. In deze plannen blijft er dus nog langjarig een bijtellingskorting.

Het is overigens bij de huidige wet nog steeds zo dat er een zestigmaandsperiode geldt: Ook als het percentage omhoog gaat voor nieuwe auto’s, blijft het lagere percentage gelden vanaf de eerste toelating van de auto zolang er nog geen 60 maanden verstreken zijn.

Bron: Trends in Autoleasing