Dit blijkt en meer uit cijfers van VWE/CARmonitor, bewerkt door onafhankelijk kennisbureau. In juni wordt – na oplevingen april en mei – toch weer een afname van de leaseafleveringen genoteerd. Daarmee is de in het eerste kwartaal opgelopen averij naar aanleiding van de invoering van de zogenaamde Tesla-taks (22% bijtelling voor EV’s boven 50k) nog steeds niet hersteld. In de komende maanden zal er echter een extra impuls ontstaan als gevolg van het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Volgend jaar verdubbelt immers de bijtelling voor EV’s van 4% naar 8%. 

Voor de merkenrangorde heeft een en ander geen grote gevolgen. Volkswagen voert met afstand de lijst aan, maar het marktaandeel loopt licht terug naar 14,2 procent (was in 2018 nog 15,0 procent). De overige podiumplaatsen zijn voor Peugeot (8,1 procent) en Opel (6,9 procent). Nadat de Tesla Model 3 in maart al eens veruit de meest ingezette leaseauto was, bereikt deze auto ook juni dezelfde status door ruim tweemaal zo veel registraties te noteren als de eerstvolgende verkooptopper, de Volkswagen Polo.