Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

Belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak, de Vereniging Zakelijke Rijders, heeft de trends op het gebied van zakelijk rijden voor 2020 op een rij gezet.

Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

1) Elektrisch, elektrisch, elektrisch

Niet verrassend maar zeker wel spectaculair is de forse groei van het gebruik van de volledig elektrische auto. Niet alleen zijn de zakelijke rijders in 2019 maar liefst 17% meer elektrisch gaan rijden. De VZR-leden geven in 32% van de gevallen aan dat hun volgende zakelijke auto zeker een elektrische wordt.

Daarbij weten we dat de fabrikanten de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan de ontwikkelingen en dat gaan we terug zien in het grote aantal modellen elektrische auto’s dat in 2020 zijn entree gaat doen.

2) Diesel stabiliseert

Verguisd sinds dieselgate en het laatste jaar in het absolute verdomhoekje zal de keuze voor de, schonere, diesel in 2020 niet verder dalen. De autofabrikanten hebben de laatste jaren, naast elektrisch, ook stevig ingezet op schonere verbrandingsmotoren. Dat resulteert in een dieselmotor die keurig voldoet aan de Europese emissiestandaard van 80 milligram NOx per kilometer.

De verwachting is dan ook, dat zakelijk rijdend Nederland de diesel weer meer gaat waarderen. De prognose is dat het aantal diesels ongeveer 24% van het totale wagenpark gaat innemen.

3) Invloed van bijtelling

Het stimuleringsbeleid voor schoon rijden van de overheid heeft effect, de keuze voor een zakelijke auto op basis van het bijtellingsbedrag lijkt leidend. Dat zagen we in de massale verkopen van 4% bijtellingsauto’s aan het einde van 2019. De verdubbeling van de bijtelling per 1 januari 2020 naar 8% (en boven € 45.000,- 22%) is nog steeds laag en zal voldoende stimulans zijn om ook in 2020 voor de volledige elektrische auto te kiezen. Voor benzine en dieselauto’s verandert de bijtelling het komend jaar niet.

4) Keuzevrijheid van merken

De volgende trend die de vereniging registreert is dat de merkenvrijheid van de diverse autoregelingen ruimer wordt. Tweederde van alle zakelijke rijders mag alle merken kiezen, binnen zijn of haar budget. Met name de beperking op elektrisch rijden neemt af, waar in 2017 nog 34% van de zakelijke rijders géén EV mocht rijden, zullen we in 2020 zien dat dit daalt naar een kleine 20%.

De reden voor uitsluiting van EV is dat de auto vaak duurder is en de ‘pool’-waardigheid minder. De prijzen van elektrische auto’s verschuiven steeds meer naar het middensegment en ook de acceptatie van EV’s is steeds groter.

5) Mobiliteit

Tenslotte gaan we in 2020 zien dat aanvullingen in mobiliteit meer aandacht gaat krijgen. Volgens de zakelijke rijders zijn de overheid (72%) maar ook de werkgevers (50%) aan zet om aanvullende en nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te dragen. Toenemende filedruk, overvolle treinen en hoge parkeertarieven in binnensteden gaan zorgen voor de ontwikkeling van hubs aan de rand van de steden. De trend die zich ontwikkeld gaat om een aanvulling van vervoersmogelijkheden, dus meer mogelijkheden en niet in plaats van de bestaande.

VZR zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.

Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020 - Automobielmanagement.nl

Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

Belangenbehartiger voor berijders van een auto van de zaak, de Vereniging Zakelijke Rijders, heeft de trends op het gebied van zakelijk rijden voor 2020 op een rij gezet.

Vijf trends voor zakelijk rijden in 2020

1) Elektrisch, elektrisch, elektrisch

Niet verrassend maar zeker wel spectaculair is de forse groei van het gebruik van de volledig elektrische auto. Niet alleen zijn de zakelijke rijders in 2019 maar liefst 17% meer elektrisch gaan rijden. De VZR-leden geven in 32% van de gevallen aan dat hun volgende zakelijke auto zeker een elektrische wordt.

Daarbij weten we dat de fabrikanten de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan de ontwikkelingen en dat gaan we terug zien in het grote aantal modellen elektrische auto’s dat in 2020 zijn entree gaat doen.

2) Diesel stabiliseert

Verguisd sinds dieselgate en het laatste jaar in het absolute verdomhoekje zal de keuze voor de, schonere, diesel in 2020 niet verder dalen. De autofabrikanten hebben de laatste jaren, naast elektrisch, ook stevig ingezet op schonere verbrandingsmotoren. Dat resulteert in een dieselmotor die keurig voldoet aan de Europese emissiestandaard van 80 milligram NOx per kilometer.

De verwachting is dan ook, dat zakelijk rijdend Nederland de diesel weer meer gaat waarderen. De prognose is dat het aantal diesels ongeveer 24% van het totale wagenpark gaat innemen.

3) Invloed van bijtelling

Het stimuleringsbeleid voor schoon rijden van de overheid heeft effect, de keuze voor een zakelijke auto op basis van het bijtellingsbedrag lijkt leidend. Dat zagen we in de massale verkopen van 4% bijtellingsauto’s aan het einde van 2019. De verdubbeling van de bijtelling per 1 januari 2020 naar 8% (en boven € 45.000,- 22%) is nog steeds laag en zal voldoende stimulans zijn om ook in 2020 voor de volledige elektrische auto te kiezen. Voor benzine en dieselauto’s verandert de bijtelling het komend jaar niet.

4) Keuzevrijheid van merken

De volgende trend die de vereniging registreert is dat de merkenvrijheid van de diverse autoregelingen ruimer wordt. Tweederde van alle zakelijke rijders mag alle merken kiezen, binnen zijn of haar budget. Met name de beperking op elektrisch rijden neemt af, waar in 2017 nog 34% van de zakelijke rijders géén EV mocht rijden, zullen we in 2020 zien dat dit daalt naar een kleine 20%.

De reden voor uitsluiting van EV is dat de auto vaak duurder is en de ‘pool’-waardigheid minder. De prijzen van elektrische auto’s verschuiven steeds meer naar het middensegment en ook de acceptatie van EV’s is steeds groter.

5) Mobiliteit

Tenslotte gaan we in 2020 zien dat aanvullingen in mobiliteit meer aandacht gaat krijgen. Volgens de zakelijke rijders zijn de overheid (72%) maar ook de werkgevers (50%) aan zet om aanvullende en nieuwe mobiliteitsoplossingen aan te dragen. Toenemende filedruk, overvolle treinen en hoge parkeertarieven in binnensteden gaan zorgen voor de ontwikkeling van hubs aan de rand van de steden. De trend die zich ontwikkeld gaat om een aanvulling van vervoersmogelijkheden, dus meer mogelijkheden en niet in plaats van de bestaande.

VZR zet zich in voor ruim 1,3 miljoen mensen die over een leaseauto of andere auto van de zaak beschikken en voor mensen die zakelijke kilometers rijden in hun privéauto.