In mei waren het met name de werknemers in de farmaceutische industrie (+21 procent) en de computer- en softwaredistributeurs (+15 procent) die weer in de auto stapten. In juni gingen ook softwareontwikkelaars (+32 procent) en het personeel werkzaam in de financiële sector (+30 procent) weer de weg op. De branches en functies die vooral aan het thuiswerken zijn gegaan tijdens COVID-19, waren de management- en bedrijfsconsultants (-67,1 procent) en medewerkers in de organisatie en planning.

Lonneke van der Horst, Marketing & Innovation Director bij ALD Automotive: “Deze sectoren lijken het thuiswerken vooralsnog te stimuleren. Het is afwachten of dat een blijvende trend is, want de softwareontwikkelaars lieten drie maanden lang een daling zien. In juni zien we in deze sector echter weer positieve cijfers die aantonen dat zij toch weer de weg opgaan.”

Transportsector

ALD Automotive ziet minder grote impact van de coronacrisis op het aantal tank- en laadbeurten in de transportsector. Hier is het aantal tankbeurten tot en met mei met slechts 3,9 procent afgenomen ten opzichte van februari, toen de crisis Nederland net trof. Ook de beveiligingssector bleef gewoon doorrijden tijdens de coronacrisis. In deze sector is het aantal tankbeurten zelfs met 2,5 procent toegenomen.

“Opvallend detail is dat de lockdown op deze branches weinig impact had en de maand juni voor het eerst een negatieve impact had op deze cijfers. Dat zou te verklaren kunnen zijn doordat het dagelijkse leven weer langzaamaan door iedereen opgepakt wordt en we weer beetje bij beetje naar de normale situatie teruggaan”, aldus Van der Horst.