Minister Hoekstra stelt onderzoek in naar private lease

Minister Wobke Hoekstra van Financiën laat een onderzoek instellen naar de markt van private lease ‘om te kunnen beoordelen of er een probleem is dat ingrijpen behoeft’. Het onderzoek zal zich onder andere richten op de ontwikkelingen in de markt van private lease, de wijze waarop het wordt aangeboden, de mogelijke risico’s voor consumenten en de vraag of door aanbieders rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de consument.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse huishoudens tijdens en na de coronacrisis. Naar verwachting zal dit onderzoek, dat door een extern bureau wordt uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond. Hoewel het onderzoek zich richt op alle vormen van private lease staat autolease daarbij toch wel op de voorgrond. “Gezien het succes en de enorme bekendheid van private autolease begrijp ik ook wel dat dit een mooi en aansprekend voorbeeld is,” schrijft voorzitter Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven VNA in een reactie.

Elektrisch rijden

De VNA heeft begin dit jaar juist trots laten weten dat het aantal private leasecontracten voor auto’s vorig jaar weer met 25 procent was toegenomen naar 188.000 stuks. Hemerik stelde bij die gelegenheid te verwachten dat de markt voor private lease door de opkomst van elektrisch rijden nog eens extra zal groeien: “Private lease is voor veel consumenten een goede oplossing. Investeren is niet nodig en ze hoeven geen risico’s te nemen voor wat betreft de auto en de levensduur van de accu. Bovendien wordt de consument geadviseerd en ontzorgd over het laden, de aanschaf van een laadpaal en een laadpas.”

Impact

De Autoriteit Financiële Markten schreef al in maart aan minister Hoekstra dat de beschikbaarheid en populariteit van operational lease, eveneens wel private lease genoemd, een stormachtige groei doormaakt. De AFM stelde daarbij dat consumenten betrekkelijk eenvoudig langlopende leaseovereenkomsten kunnen afsluiten voor diverse soorten producten. ‘De AFM wees erop dat private lease vergelijkbare eigenschappen kent als (gereguleerd) goederenkrediet, met impact op de financiële situatie van de consument,’ meldt Hoekstra aan de Kamer.

Groeiende markt

De markt van private lease is echter niet op dezelfde manier wettelijk geregeld als regulier consumptief krediet, aldus de minister. Op dit moment is er ook geen goed beeld van die markt. In september heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met stakeholders om een beter beeld te krijgen van de markt en de ontwikkelingen daarin. “Dat gesprek bevestigt het beeld dat er sprake is van een groeiende markt van private lease, met name als het gaat om private autolease. Er bestaat geen algemeen antwoord op de vraag waarom consumenten voor private lease kiezen, welke doelgroepen het betreft en of zij in de (betalings-)problemen komen door leaseovereenkomsten.”

Zelfregulering

De VNA heeft aan dat rondetafelgesprek en ook aan ander overleg met zowel het ministerie als de AFM deelgenomen. Daar heeft de organisatie met name gewezen op het Keurmerk Private Lease. ‘We hebben in de diverse gesprekken duidelijk kunnen maken dat zelfregulering binnen de autoleasesector goed werkt en de consument binnen het Keurmerk Private Lease goed wordt beschermd tegen te hoge financiële lasten. Het keurmerk wordt dan ook positief ontvangen. Naast private autolease is er weinig marktinformatie bekend over andere productgroepen. Het ministerie heeft aangegeven dat dit dan ook een onderdeel is in het marktonderzoek,’ aldus de VNA in zijn reactie op de aankondiging van Hoekstra.

Beschermen

Hemerik: “Het ministerie van financiën en de AFM kijken met grote belangstelling naar de wijze waarop het keurmerk een aantal belangrijke elementen heeft ingeregeld. Met name de hoe de consument binnen het Keurmerk Private Lease wordt beschermd tegen te hoge financiële lasten vinden zij een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten. Het Keurmerk Private Lease onderscheidt zich positief en laat zien dat zelfregulering – mits goed opgezet en uitgevoerd – een passend en kansrijk alternatief is voor wetgeving. Overigens focust de aandacht van de minister zich op het verbeteren van de financiële weerbaarheid van consumenten en zeker niet specifiek op private lease. Het spreekt voor zich dat wij dit onderwerp op de voet blijven volgen en onze kennis en ervaring blijven delen en inzetten.”

Minister Hoekstra stelt onderzoek in naar private lease - Automobielmanagement.nl

Minister Hoekstra stelt onderzoek in naar private lease

Minister Wobke Hoekstra van Financiën laat een onderzoek instellen naar de markt van private lease ‘om te kunnen beoordelen of er een probleem is dat ingrijpen behoeft’. Het onderzoek zal zich onder andere richten op de ontwikkelingen in de markt van private lease, de wijze waarop het wordt aangeboden, de mogelijke risico’s voor consumenten en de vraag of door aanbieders rekening wordt gehouden met de financiële situatie van de consument.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de financiële weerbaarheid van de Nederlandse huishoudens tijdens en na de coronacrisis. Naar verwachting zal dit onderzoek, dat door een extern bureau wordt uitgevoerd, in het tweede kwartaal van 2021 worden afgerond. Hoewel het onderzoek zich richt op alle vormen van private lease staat autolease daarbij toch wel op de voorgrond. “Gezien het succes en de enorme bekendheid van private autolease begrijp ik ook wel dat dit een mooi en aansprekend voorbeeld is,” schrijft voorzitter Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoleasebedrijven VNA in een reactie.

Elektrisch rijden

De VNA heeft begin dit jaar juist trots laten weten dat het aantal private leasecontracten voor auto’s vorig jaar weer met 25 procent was toegenomen naar 188.000 stuks. Hemerik stelde bij die gelegenheid te verwachten dat de markt voor private lease door de opkomst van elektrisch rijden nog eens extra zal groeien: “Private lease is voor veel consumenten een goede oplossing. Investeren is niet nodig en ze hoeven geen risico’s te nemen voor wat betreft de auto en de levensduur van de accu. Bovendien wordt de consument geadviseerd en ontzorgd over het laden, de aanschaf van een laadpaal en een laadpas.”

Impact

De Autoriteit Financiële Markten schreef al in maart aan minister Hoekstra dat de beschikbaarheid en populariteit van operational lease, eveneens wel private lease genoemd, een stormachtige groei doormaakt. De AFM stelde daarbij dat consumenten betrekkelijk eenvoudig langlopende leaseovereenkomsten kunnen afsluiten voor diverse soorten producten. ‘De AFM wees erop dat private lease vergelijkbare eigenschappen kent als (gereguleerd) goederenkrediet, met impact op de financiële situatie van de consument,’ meldt Hoekstra aan de Kamer.

Groeiende markt

De markt van private lease is echter niet op dezelfde manier wettelijk geregeld als regulier consumptief krediet, aldus de minister. Op dit moment is er ook geen goed beeld van die markt. In september heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met stakeholders om een beter beeld te krijgen van de markt en de ontwikkelingen daarin. “Dat gesprek bevestigt het beeld dat er sprake is van een groeiende markt van private lease, met name als het gaat om private autolease. Er bestaat geen algemeen antwoord op de vraag waarom consumenten voor private lease kiezen, welke doelgroepen het betreft en of zij in de (betalings-)problemen komen door leaseovereenkomsten.”

Zelfregulering

De VNA heeft aan dat rondetafelgesprek en ook aan ander overleg met zowel het ministerie als de AFM deelgenomen. Daar heeft de organisatie met name gewezen op het Keurmerk Private Lease. ‘We hebben in de diverse gesprekken duidelijk kunnen maken dat zelfregulering binnen de autoleasesector goed werkt en de consument binnen het Keurmerk Private Lease goed wordt beschermd tegen te hoge financiële lasten. Het keurmerk wordt dan ook positief ontvangen. Naast private autolease is er weinig marktinformatie bekend over andere productgroepen. Het ministerie heeft aangegeven dat dit dan ook een onderdeel is in het marktonderzoek,’ aldus de VNA in zijn reactie op de aankondiging van Hoekstra.

Beschermen

Hemerik: “Het ministerie van financiën en de AFM kijken met grote belangstelling naar de wijze waarop het keurmerk een aantal belangrijke elementen heeft ingeregeld. Met name de hoe de consument binnen het Keurmerk Private Lease wordt beschermd tegen te hoge financiële lasten vinden zij een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten. Het Keurmerk Private Lease onderscheidt zich positief en laat zien dat zelfregulering – mits goed opgezet en uitgevoerd – een passend en kansrijk alternatief is voor wetgeving. Overigens focust de aandacht van de minister zich op het verbeteren van de financiële weerbaarheid van consumenten en zeker niet specifiek op private lease. Het spreekt voor zich dat wij dit onderwerp op de voet blijven volgen en onze kennis en ervaring blijven delen en inzetten.”