Het Nederlandse autoleasepark nam in 2020 toe met 1,5 procent tot 1.145.000 voertuigen. De groei was vooral te danken aan de stijging van het aantal bestelwagens. Dat aantal kwam uit op 206.000, een stijging van 2,9 procent. Ook private lease nam toe, met 14 procent naar 214.300 auto’s. Het aantal zakelijke lease personenauto’s nam voor het eerst in jaren af, met -2,1 procent naar 724.000. Ook de leasesector ontsnapt niet aan de coronacrisis, benadrukt Hemerik. “De corona-pandemie en daarmee gepaard gaande beperkingen leiden logischerwijs tot minder zakelijke (auto)kilometers. Ook zijn sommige klanten genoodzaakt te snijden in kosten. De autoleasesector probeert ondernemers te helpen met flexibele oplossingen, zoals contractverlenging en occasionlease. Desondanks is een terugloop in het aantal zakelijke lease personenauto’s onvermijdelijk.”

Terugbetalen

Volgens Hemerik hebben de steunmaatregelen veel bedrijven afgelopen periode geholpen. Maar de grote vraag is vooral in hoeverre bedrijven het nog kunnen bolwerken als ze hun uitgestelde belastingen moeten terugbetalen en de tegemoetkomingen stoppen. “De leasebranche zet vooral veel leaseauto’s af in de zakelijke en financiële dienstverlening, en niet in de horeca en de reissector, die afgelopen jaar al zeer hard werden getroffen. Kortom, het wordt zonder meer opnieuw een spannend jaar.”

Leasemarkt bestelwagens groeit

De groei van het lease bestelwagenpark is wel een positieve ontwikkeling in coronatijd. Deze trend zal komende tijd doorzetten, verwacht Hemerik. “De markt voor nieuwe bestelwagens heeft zich in de eerste maanden van 2021 positief ontwikkeld. Lease doet het daarin goed. Zeker nu de financiële buffers van ondernemers zijn aangetast, is lease een belangrijke schakel om investerend de crisis uit te komen.”

Het aanbod van elektrische bedrijfswagens is flink toegenomen en ook de vraag stijgt. Het aantal nieuwe registraties van elektrische bestelwagens steeg in de eerste twee maanden van 2021 met 64 procent. “Binnenkort zullen de aantallen nog veel sterker toenemen, want op 15 maart gaat de subsidie voor elektrische bestelauto’s van start. Echter, ook hier is nog een lange weg te gaan, want de subsidiepot is niet groot genoeg om daadwerkelijk de slag naar elektrisch te kunnen maken. En als ondernemers kiezen voor een nieuwe bedrijfsauto, dan zou deze natuurlijk wel elektrisch moeten zijn.”

In 2021 komt naar verwachting de omslag naar meer elektrische bestelwagens flink op gang. Een omslag die nodig is om de ambities op het gebied van zero emissie stadslogistiek te kunnen realiseren. “Leasemaatschappijen hebben daarin een belangrijke adviserende rol richting ondernemers: wanneer moet je als ondernemer starten met het overstappen naar elektrisch om straks in 2025 nog de steden in te kunnen en klanten te kunnen bezoeken?”

Meer EV’s

Hoewel het aantal verkochte auto’s in 2020 zo’n 20 procent lager uitviel dan het jaar ervoor, is het aandeel volledig elektrische auto’s wel gestegen, van 13,8 procent in 2019 naar 20,5 procent vorig jaar. “Binnen lease steeg dit aandeel van 17,4% naar 22,5%. De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe lease personenauto’s daalde van 94 gram CO2/km naar 83 gram CO2/km. Ruim 1 op iedere 4 nieuw geregistreerde lease personenauto’s in 2020 was een stekkerauto (BEV of PHEV)”, benadrukt Hemerik.

Niet alleen de zakelijke markt gaat voor elektrisch, ook consumenten vinden het een steeds aantrekkelijker alternatief, gestimuleerd door de EV-subsidie voor particulieren. “Tegelijkertijd hebben we nog een lange weg te gaan, want het wagenpark in Nederland is gemiddeld 12 jaar oud. Fabrikanten werken hard aan de ontwikkeling van elektrische auto’s. Dat zal de prijs ook ten goede komen en dat maakt elektrisch rijden voor een steeds grotere groep bereikbaar.”

De leasesector heeft een essentiële rol in de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. Bij elektrische auto’s gaat het om relatief kostbare en nog jonge technologie. Voor bedrijven maakt dat het lastig om zelf dergelijke auto’s aan te schaffen. “Leasemaatschappijen hebben de investeringen en risico’s, die bij deze technologie horen, op zich genomen. Dankzij de zakelijke rijders, de ‘early adopters’ die uiteindelijk elektrisch kozen, hebben we ervaring op kunnen doen als BV Nederland met bijvoorbeeld laden en de benodigde laadinfra. Daar profiteren nu ook een groeiend aantal particulieren van. Het stelt consumenten nu makkelijker in staat om elektrisch te kiezen. Die kiezen daarbij overigens steeds meer voor private lease.”

Kansen voor private lease

Welke rol ziet de VNA-voorzitter weggelegd voor private lease in deze snel veranderende wereld? “Deze leasevorm maakt de stap om te kiezen voor elektrisch kleiner. Bovendien word je bij private lease als consument ontzorgd en loop je geen risico omtrent onderhoud en restwaarde van de auto. Dankzij die voordelen kiezen steeds meer consumenten voor private lease. Dat is ook gunstig als het gaat om verdere vergroening van het Nederlands wagenpark. In plaats van een oude vervuilende occasion kunnen particulieren kiezen voor een zuinige, schone en veilige nieuwe auto.”

Om in te spelen op de opkomst van private lease heeft de vereniging het VNA Examen Private Lease in het leven geroepen. “Private lease groeit nog steeds hard door. Dat maakt dat we moeten zorgen dat de consument op de juiste manier wordt geïnformeerd en het juiste advies krijgt, passend bij zijn of haar mobiliteitsbehoefte. Daarom is het belangrijk dat adviseurs en automotive medewerkers over de juiste kennis beschikken. Bij private lease heb je te maken met consumentenrecht, dus andere wetten en regels dan in het zakelijke verkeer. Daarom moet je goed weten hoe het product in elkaar zit en wat de rechten en plichten van de leasemaatschappij én de consument zijn.”

Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek

Eerder dit jaar werd het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) gepresenteerd, een initiatief van Automobiel Management/ProMedia Group, VNA, RDC, NS en RET en uitgevoerd door onderzoeksbureau VMS|Insight. Hoeveel dagen werken we thuis momenteel, en verwachten we straks te gaan doen? Wat is de impact van de coronacrisis op de verduurzaming van het wagenpark? En hoe verwachten bedrijven en reizigers hun zakelijke kilometers in de toekomst af te leggen? Hemerik: “Het onderzoek bevestigt dat zakelijke mobiliteit tijdens de pandemie flink is afgenomen. Tegelijkertijd zien we dat, met vaccinatie in aantocht, de zakelijke reiziger in 2021 weer meer op pad denkt te gaan. Zowel bedrijven als reizigers gaan op zoek naar een nieuwe mix tussen thuiswerk, externe afspraken en op kantoor zijn. Daarbij zal ook de wijze van vervoer opnieuw worden bekeken. Je ziet in het rapport dat er het afgelopen jaar meer geswitcht is tussen de modaliteiten. Het is goed dat bepaalde patronen zijn doorbroken en dat er meer flexibiliteit is in werk- en reistijd en het gebruik van modaliteiten.”

De roerige tijd en de uitdagingen die dit met zich meebrengt, biedt ook kansen. “Zeker! Zoals bij elke crisis, staan de echte ondernemers op en gaan bepaalde ontwikkelingen die al aan de gang waren, sneller. Daar moet je als onderneming op schakelen. We hebben natuurlijk ook allemaal ervaren dat thuiswerken prima kan. Met elkaar zullen we op zoek gaan naar de juiste balans tussen thuiswerken en op kantoor en daarmee meer flexibiliteit.” De autoleasesector kan volgens Hemerik een hele belangrijke rol spelen in slimmere, efficiëntere mobiliteit. “Niet alles hoeft met de auto. Waar mogelijk willen we patronen doorbreken en mensen helpen om ook van fiets en openbaar vervoer gebruik te kunnen maken. Denk aan fietslease, mobiliteitspassen en mobiliteitsbudgetten.”

Fors investeren in mobiliteit

De verkiezingen zijn net achter de rug. Het nieuwe kabinet staat voor grote uitdagingen en moet aan de bak, benadrukt Hemerik. “Er moet echt flink geïnvesteerd worden in mobiliteit. Ik hoop dat het nieuwe kabinet de juiste keuzes maakt, investeert in een bereikbaar, duurzaam, flexibel en veilig Nederland. En daar hoort inderdaad een nieuw autobelastingstelsel bij. Daar kunnen we niet meer onderuit. Maar dat is een complex verhaal. Ik hoop oprecht dat het nieuwe kabinet de handschoen durft op te pakken en samen met de mobiliteitsbranche gaat werken aan een nieuw slim mobiliteitssysteem en toekomstbestendig belastingsysteem, zodat mobiliteit op geleide van de wens van de maatschappij kan doorontwikkelen. Mobiliteit is noodzakelijk voor de economische ontwikkeling en vervult een maatschappelijke behoefte; de behoefte aan mobiliteit is niet meer weg te denken uit onze samenleving!”

Lees ook:
Coronacrisis katalysator voor vernieuwing van zakelijke mobiliteit