Deze dame, Adriana Barros (47),  zou zonder enige tegenprestatie te leveren 250 duizend euro hebben geïncasseerd van Volkswagen. De autofabrikant zou ook nog vluchten en hotelrekeningen hebben betaald. Maar de rechter in Wolfsburg oordeelde dat niet aantoonbaar is dat de dame ervan wist dat de betalingen onrechtmatig waren. Er is ernstige twijfel over of de dame genoeg inzicht had in de interne zaken bij VW om de legaliteit van de financiële praktijk binnen het bedrijf te kunnen doorzien, aldus de rechter. De machtige Volkert regelde de betalingen en de mevrouw ging ervan uit dat alles in orde was.  

Het proces tegen Barros wordt gezien als het laatste hoofdstuk in de VW-smeergeldaffaire en de luxe reisjes op kosten van het bedrijf. De onrechtmatigheden kwamen in 2005 aan het licht. De toenmalige voorzitter van de ondernemingsraad Klaus Volkert, de hr-directeur van Volkswagen Peter Hartz en nog een flink aantal managers moesten als gevolg van de zaak hun biezen pakken. Zij werden ook strafrechtelijk vervolgd.

Barros is destijds meerdere keren naar allerlei oorden op de wereld gevlogen om Volkert te ontmoeten die daar dan was uit hoofde van zijn functie als or-voorzitter.  Hij had haar een contract gegeven als gevolg waarvan zij vier jaar lang hoge betalingen kreeg. Volkert is overigens de enige van de veertien aangeklaagden die daadwerkelijk in de gevangenis belandde. Hij heeft een jaar en negen maanden gezeten. (dpa/automobilwoche)