Het mengel bevat vijf procent bio-ethanol, drie meer dan de twee procent die de overheid in 2007 verplicht stelt. Om de ontwikkeling van biobrandstoffen in Nederland te stimuleren, stelt de overheid zestig miljoen euro beschikbaar voor innovaties. Directeur Peter Goedvolk van Argos Oil zegt te verwachten dat biobrandstof in Nederland een groot succes wordt. De regering heeft een accijnsvrijstelling van zeventig miljoen euro gereserveerd. Argos Groep is sinds twintig jaar actief met het leveren van brandstoffen aan tankstations. Argos heeft zelf ook 75 stations. De komende maanden gaat het bedrijf de beschikbaarheid van ‘e-fuel’ vergroten. Argos zal naar aanleiding van het succes van e-fuel met vijf procent ethanol (E5) naar de mogelijkheid kijken brandstoffen met een hoger percentage alcohol te lanceren.