Dat meldt SenterNovem. VROM en V&W stelden eerder al extra budget beschikbaar voor roetfilters op vrachtwagens. Het ministerie van VROM stimuleert vanaf 1 oktober 2006 de inbouw van roetfilters op dieselvrachtwagens. Het aantal ingebouwde roetfilters steeg afgelopen jaar explosief. Het aantal subsidieaanvragen was zo groot dat het oorspronkelijke budget van 70 miljoen euro begin november 2007 was uitgeput. De minister van VROM verhoogde toen het budget met 46 miljoen euro. Voor de nieuwe stimuleringsregeling in 2008 is 25 miljoen euro budget, de ingangsdatum en subsidievoorwaarden worden nader uitgewerkt. De subsidieregeling voor de inbouw van roetfilters maakt deel uit van een pakket aan stimuleringsregelingen voor roetfilters en schonere motoren. Het doel van de regelingen is de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren door de uitstoot van fijn stof door dieselvoertuigen te verminderen. Het plaatsen van een roetfilter op een bestaande dieselauto (retrofit) levert een belangrijke bijdrage aan ieders gezondheid. Een retrofit roetfilter op een vrachtwagen zorgt voor een afname van schadelijke uitstoot van 50 tot 90 procent. De subsidieregeling is nauw verbonden met de milieuzones in verscheidene grote gemeenten. Vrachtwagens met een Euro2- en Euro3-motor hebben alleen mét roetfilter toegang tot de milieuzones. www.senternovem.nl/srv of www.vrom.nl/schonerelucht

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding