Tot die conclusie komt het ratingsbureau Moody’s in een bericht. Een bedrag tussen de driehonderd en duizend euro zou te verwachten zijn, als gevolg van schaaleffecten en kostendeling tussen fabrikanten en toeleveranciers. Hiermee is geen rekening gehouden met eventuele boetes als de CO2-grens overschreden wordt. De Europese Commissie gaat uit van een kostenstijging van 1350 euro, de autofabrikanten zelf houden het op dik 3500 euro per auto.