In die brief schetst de bewindsman hoe hij het fiscale stelsel, met name in de mobiliteitssector, wil vergroenen.

Belangrijk uitgangspunt van De Jager is dat de maatregelen lastenneutraal moeten uitpakken. Vergroening mag dus niet gebruikt worden om extra belastinginkomsten te genereren. Dat standpunt is Bovag en RAI Vereniging uit het hart gegrepen. "Omdat belonen beter werkt dan straffen, moeten strafheffingen voor milieuonvriendelijke brandstoffen en voertuigen, waar mogelijk ingezet worden om milieuvriendelijke brandstoffen en voertuigen te stimuleren", stellen beide brancheorganisaties.

Tijdelijke omzetting van de resterende BPM (die in 2018 naar 0 moet zijn afgebouwd in het kader van de kilometerprijs) in een heffing op CO2-grondslag is voor Bovag en RAI Vereniging bespreekbaar, "mits vormgeving en uitvoering van de maatregel in nauw overleg met de branche geschieden." Ook moet de overgang "zeer geleidelijk gebeuren om schokeffecten op voorraad en wagenpark te vermijden." Ombouw in vier jaar, zoals eerder gesuggereerd, vinden Bovag en RAI Vereniging te snel om goed door de markt verwerkt te kunnen worden.

Verlaging van de MRB voor zeer zuinige auto’s en auto’s op aardgas en waterstof kan op de instemming rekenen. Dat geldt ook voor het plan om de branche te kans te geven zelf de uitstoot van fijnstof door bestelauto’s te beperken door middel van een convenant.

Jammer vinden Bovag en RAI Vereniging dat de staatssecretaris geen begin wil maken met fiscale stimulering van biobrandstoffen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding