TLN, EVO, KNV en VERN hebben de afgelopen weken onderhandeld met een kabinetsdelegatie over dieselaccijnsverhogingen en voorgenomen lastenverzwaringen. Het kabinet wil de accijnsverhoging op diesel met drie cent per 1 juli niet terugdraaien en wil de hoge accijns ook niet volledig compenseren. Het kabinet ziet wel af van andere lastenverzwaringen en trekt geld uit voor een schoner wagenpark. Bovendien gaat het kabinet een innovatieprogramma en imagocampagne opzetten voor transport en logistiek.

 

De opbrengsten van de geplande verhoging van de motorrijtuigenbelasting voor meer vervuilende vrachtauto’s (Euro 0, 1 en 2) van 20 miljoen euro, gaat in z’n geheel terug naar de sector. Het kabinet trekt namelijk ruim 20 miljoen euro per jaar uit voor de voortzetting van de stimuleringsregelingen voor vrachtauto’s met Euro5 of EEV-motor en voor ‘af fabriek’ roetfilters voor bestelauto’s. Daarnaast streeft het kabinet naar een stimuleringsregeling voor vrachtauto’s die voldoen aan de Euro 6 norm zodra deze auto’s op de markt zijn.

 

De organisaties verwachten dat het hier gaat om zo’n 150 miljoen euro voor de komende jaren. Er komt ook een innovatieprogramma voor de logistiek, in samenwerking met de Commissie van Laarhoven. Het kabinet trekt hier 25 miljoen euro voor uit.

 

(bron: Nieuwsbrief Platform Schone Voertuigen/SenterNovum)