Dat zegt voorzitter Ton Smit van het Platform Aardgas Mobiel. Hij reageert op het gisteren gepresenteerde onderzoek van TNO dat op televisie werd toegelicht. Smit: "De automotive- en energiesectoren spannen zich in om bij te dragen aan het behalen van de CO2-doelstellingen. Daarvoor hebben we aardgas nodig als transitiebrandstof naar groengas, de C02-neutrale energiebron voor automobiliteit."
Op de conclusies van TNO is het nodige aan te merken, vindt het platform. Maar het echte onderscheid vloeit voort uit de beperkte benadering van het milieuvraagstuk. Voor echt schone mobiliteit moet de overheid het hele traject van ‘well to wheel’ in de besluitvorming meenemen. "Kennelijk heeft TNO moverende redenen om voor diesel te kiezen", aldus Smit.
Aardgas Mobiel is een onafhankelijk samenwerkingsverband dat het rijden op aardgas en groen/biogas in Nederland bevordert. In Aardgas Mobiel zijn partijen vanuit verschillende branches en sectoren vertegenwoordigd.