De samenwerking volgt uit het op 26 september 2008 in werking getreden Besluit beheer batterijen en accu’s. Het spoort fabrikanten en producenten aan om, door middel van gescheiden inzameling en recycling, de schadelijkheid van batterijen en accu’s voor het milieu te verminderen. Ook vermeldt het Besluit de wettelijke verplichtingen voor producenten, importeurs en fabrikanten van batterijen en accu’s.

In december 2008 hebben ARN en Stibat het ministerie van VROM laten weten hoe ze concreet invulling zullen geven aan het Besluit. Door het nieuwe administratieve systeem ontstaat één ‘loket’ waar de bij ARN aangesloten importeurs, producenten en fabrikanten hun opgave kunnen doen. Ook RAI Vereniging heeft meegewerkt,  want – zegt RAI-directeur Peter Janssen – "door dit soort wettelijke verplichtingen collectief als branche in te vullen, besparen we onze leden een hoop tijd en moeite."

In Nederland is vorig jaar 3.167 ton draagbare batterijen en accu’s ingezameld. Waar ARN zich richt op autoaccu’s en high voltage accu’s in motorvoertuigen, neemt Stibat zogenoemde draagbare en industriële batterijen en accu’s voor zijn rekening. De organisaties vertegenwoordigen bijna negenhonderd producenten, importeurs en fabrikanten. Gezien hun raakvlakken onderzoeken ARN en Stibat of nauwere samenwerking ook mogelijk is bij inzameling en communicatie.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding