Het achterwege laten van de maatregel, die elders in Europa wél vaste voet aan de grond lijkt te krijgen, gebeurt om ‘budgettaire redenen". De brancheorganisaties Federauto en Febiac zeggen het besluit te betreuren. Ze willen het volgens hen "slechte nieuws" echter duidelijk communiceren. "Onzekerheid en onduidelijkheid in dit dossier brengen de zwaar getroffen autosector immers alleen maar meer schade toe.

De afgelopen weken werd vanuit diverse instanties aangekondigd dat België van zins was op korte termijn een slooppremie voor oude auto’s in te voeren. De subsidie  bestaat al in onder andere Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en Portugal. Ze zou duidelijk effect hebben op de lokale autoverkoop en verjonging c.q. vergroening van het autopark.

Overigens blijven in België de bestaande fiscale voordelen voor schone voertuigen gewoon bestaan. Het gaat met name om de aankoopkorting voor voertuigen van minder dan 105/115gram CO2/km, het bonus-malussysteem in Wallonië en de premie voor het roetfilter.