Het is volgens beide partijen veel effectiever om het geld te steken in andere milieumaatregelen. De milieuwinst van een sloopregeling, bijvoorbeeld op het gebied van fijnstof, is maar tijdelijk omdat de oude auto’s binnen korte tijd vanzelf bij de sloper belanden. Bovendien maken bejaarde auto’s maar weinig kilometers.
Als er toch een slooppremie komt, is het vanwege het fijnstof beter deze te beperken tot diesels, zegt Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. ”Nieuwere diesels stoten veel minder roet uit. Benzineauto’s veroorzaken nauwelijks roet, ook de oudere niet.”
Op dit moment praat het ministerie van Vrom met de autobranche over een sloopregeling van 150 miljoen euro voor auto’s ouder dan zeventien jaar. In Duitsland, Frankrijk en Spanje bestaan al dergelijke regelingen. Nog 350 duizend auto’s van achttien tot 25 jaar oud rijden  rond in Nederland. Van Wee deed veel onderzoek naar sloopregelingen. ”Telkens blijkt dat  het geen effectieve manier is om geld te besteden aan milieuverbetering. Daarom werd er in het verleden altijd van afgezien. Meestal gebruikt de politiek het milieu als excuus om steun te verlenen aan de autobranche.”
Nu de verkopen zijn ingestort en dealers in hoog tempo op de fles gaan, vragen belangenorganisaties Bovag en RAI om zo’n premie als stimulans voor de branche. Vanuit milieuoogpunt is een sloopregeling zonde van het geld. ”Het is wel heel erg duur om 1500 tot 2000 euro premie te geven om zo’n auto één of twee jaar eerder uit de roulatie te halen. En je subsidieert ook mensen die hun auto toch al wilden afdanken,” aldus Van Wee.
Voor het broeikaseffect werkt een slooppremie zelfs averechts omdat nieuwe auto’s sinds 1990 nauwelijks minder zijn gaan verbruiken. De motoren zijn wel zuiniger, maar die winst is teniet gedaan doordat de auto’s steeds zwaarder werden. Een nieuwer model stoot tijdens het rijden dus vrijwel dezelfde hoeveelheid CO2 uit. Dat maakt het ongunstig om auto’s eerder te slopen, want daarmee gaat ook de energie verloren die nodig was om de auto te bouwen. Vijftien procent van de totale CO2-uitstoot gedurende de levensduur van een auto, heeft plaats bij de productie.
bron: Het Parool

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding