Van het aantal schone voertuigen rijdt het merendeel op aardgas. Gedeputeerde Staten van Friesland vinden dat ook de meest bij de provincie passende biobrandstof. Aardgas wordt op termijn opgevolgd door groen gas, oftewel biogas, dat bewerkt is tot aardgaskwaliteit. Dat biedt nieuwe perspectieven voor Friese agrariërs met een mestvergister en voor boeren en ondernemers die hiervoor de biomassa leveren. Dat de groei stokt, heeft te maken met de economische recessie, met de daling van de brandstofprijzen en het geringe aantal vulpunten.

Dat laatste is voor het bedrijf Schaaf Beveiliging aanleiding geweest om de aanschaf van vijftien aardgasauto’s op te schorten. "Friesland telt maar drie vulpunten voor aardgas. Dat is voor ons volstrekt onvoldoende", aldus directeur Janneke Schaaf, die wordt geciteerd in de nieuwsbrief van Platform Schone Voertuigen. Op een symposium over groene mobiliteit presenteerde gedeputeerde Piet Adema van Friesland een aanvalsplan om de patstelling te doorbreken. Hij wil versneld komen tot extra vulpunten en eventueel bijdragen aan investeringen. Pon Holding wil daar graag aan meewerken. De auto-importeur concentreert zich wat betreft alternatieve brandstoffen volledig op groengas. "Althans de komende twintig jaar. Daarna zullen vooral elektrische voertuigen en waterstofauto’s het straatbeeld bepalen", aldus Pon-duurzaamheidsmanager Raymond Gense. "Maar tot die tijd is het groengas dat op de beste manier milieu en betaalbaarheid combineert. Ethanol is een prima brandstof maar door het Nederlandse accijnsbeleid is het ook veel te duur. Biodiesel heeft als nadeel dat het niet te combineren is met een roetfilter waardoor de uitstoot van luchtverontreinigde stoffen hoog blijft." Rijden op aardgas is sinds kort nog goedkoper geworden doordat het tarief wegenbelasting is verlaagd van lpg- naar benzine-niveau.

Biogas brengt de auto ook weer dichterbij de natuur en omgekeerd want één koe kan de benodigde hoeveelheid biogas produceren voor één auto.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding