Bij de vestigingen plaatst Granuband een container voor afgedankte banden. Is die vol, dan wordt de container binnen enkele dagen na melding op internet opgehaald. De deal garandeert de inzamelaar c.q. verwerker een continue aanvoer van grondstoffen. In ruil maakt Granuband op zijn vrachtwagens reclame voor CarXpert. Ook zorgt de specialist voor publiciteit in lokale en/of regionale media en voor POS-materiaal bij de CarXpert-garages. Eens per jaar krijgen de aanleverende bedrijven gelegenheid om bij een kinderdagverblijf in hun rayon rubbertegels te (laten) leggen die bij Granuband zijn vervaardigd uit ingezamelde autobanden. Ook grossiers van Group Auto Nederland die een CarXpert aanstellen als deelnemer kunnen rekenen op marketingexposure.

CarXpert is de eerste Nederlandse garageformule die op deze manier samenwerkt met Granuband. De overeenkomst is gesloten op voorwaarde van voorlopige exclusiviteit. "Voor ons is dit een perfecte manier om bij te dragen aan verantwoord gebruik van grondstoffen", zegt formulemanager Willem Nijhof van CarXpert. "Maar het is ook een middel om ons te onderscheiden in de markt."

Met de verwerking van circa 25 duizend ton autobanden en rubberafval per jaar behoort Granuband tot de grootste verwerkingsbedrijven van Europa. De in Amsterdam gevestigde onderneming verwerkt verschillende soorten banden, onder meer voor personenwagens. Het aangeleverde materiaal wordt verwerkt tot rubbertegels en granulaat.