Op 29 mei is de nationale sloopregeling officieel van start gegaan. Bezitters van oude en dus vervuilende personenauto’s krijgen 750 of  duizend euro als zij hun auto inruilen voor een jonger en schoner exemplaar. Voor oude bestelwagens kan de slooppremie oplopen tot 1.750 euro. Het Rijk heeft tot en met eind volgend jaar 65 miljoen euro beschikbaar gesteld, de autobranche zelf legt daar nog eens twintig miljoen euro bovenop. De eerste resultaten zijn zeer positief. In een week tijd zijn 3,6 duizend transacties uitgevoerd op basis van de sloopregeling, aldus Bovag.

Uiteraard zou de sloopregeling een nog veel groter effect kunnen sorteren als de premie hoger is. Daarom is bij de bouw van het administratieve systeem rondom de sloopregeling bewust de mogelijkheid gecreëerd om een ‘kop’ op de nationale bonus te zetten. Lokale regelingen, zoals die van de gemeenten Amsterdam en Den Haag, kunnen hierop worden aangesloten. Maar ook provinciale initiatieven kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. Bovag daagt provincies daarom uit gezamenlijk de mogelijkheden van een provinciale sloopregeling te verkennen. Deelnemende provincies geven de regeling daarmee een extra stimulans en leveren heel direct een bijdrage aan een schonere lucht in de eigen provincie.

De financiering hoeft voor de provincie helemaal geen probleem te zijn, vindt Jan Ploeg, bondsvoorzitter van Bovag en oud gedeputeerde van de provincie Friesland met onder meer financiën in zijn portefeuille: "De provinciale opcenten zijn de laatste jaren vaak flink verhoogd."  Ploeg vindt het aanhaken bij een nationale milieuregeling goed passen binnen provinciaal beleid. "Provincies en grote steden zijn wel vaker actief op dit terrein. Denk aan subsidies op led-(spaar)lampen, subsidies voor aardgasvulpunten, stimuleren van biobrandstoffen en een extra premie voor de na-inbouw van roetfilters in dieselauto’s. Ik weet zeker dat ook provincies geïnteresseerd zijn in crisismaatregelen waarbij het mes aan twee kanten snijdt: de economie stimuleren en tegelijkertijd het milieu een dienst bewijzen."

De eerste brief met het verzoek om een provinciale sloopbonus is vandaag door Jan Ploeg overhandigd aan de gedeputeerden van de provincie Friesland Sjoerd Galema (economische zaken) en Piet Adema (verkeer & vervoer). Samen met een Friese delegatie waren zij bij Bovag  op bezoek om hun licht op te steken over de verduurzaming die zich momenteel in rap tempo voltrekt in de mobiliteitssector.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding