Met dit programma wil de minister innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versneld in Nederland op de markt krijgen. De oproep heeft zowel betrekking op vrachtwagens als op personen- en bestelauto’s. SenterNovem voert de SBIR uit.
De minister roept het bedrijfsleven op ideeën voor energiezuinige systemen en/of systemen waarin hernieuwbare energie toegepast wordt, te ontwikkelen voor vrachtwagens of voor personen- en bestelauto’s. Volgens Eurlings zijn er nog veel kansen en mogelijkheden die de industrie tot nu onbenut heeft gelaten – slechts vijftien procent van de energie uit de brandstof wordt immers benut om het voertuig voort te bewegen of accessoires aan te drijven. Daarnaast vraag de opkomst van alternatieve brandstoffen om nieuwe energieopslagsystemen in auto’s. Zo zijn er tal van innovaties te bedenken voor de carrosserie, motor, transmissie, aandrijflijn, remmen, banden en accessoires die de Auto van de Toekomst energiezuiniger of duurzamer maken.
SBIR is een financieringsinstrument van de overheid waarbij gewerkt wordt met opdrachten in plaats van subsidie. De projecten worden in principe tot honderd procent vergoed. Hierdoor is er voor de opdrachtnemer geen co-financiering of eigen investering noodzakelijk voor de eerste twee fases van de productontwikkeling. SBIR werkt met een aantal fases: de haalbaarheidsfase waarin twaalf projectvoorstellen opdracht krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek. De resultaten daarvan zullen beoordeeld worden en bij positieve uitslag, kunnen de acht projectvoorstellen door naar de tweede fase, een onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht. De volgende fase, het naar de markt brengen van de producten, wordt in dit programma niet ondersteund.
Bij de beoordeling van de voorstellen worden de plannen die de indiener daarvoor heeft wel meegewogen. Bedrijven die over voldoende expertise denken te beschikken om deze opdracht uit te voeren, kunnen een voorstel voor een haalbaarheidsonderzoek indienen. Meer informatie over de wijze van indienen, procedure van beoordeling en de selectiecriteria staat op onze website: www.senternovem.nl/sbir. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en met 16 oktober 2009 17.00 uur.