Milieu-investeringen in verkeer zestig procent hoger

In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is zestig procent meer dan in 2005.

Het leeuwendeel, 85 procent ofwel 557 miljoen euro is geïnvesteerd in het wegverkeer, vooral in personenauto’s en vrachtauto’s. Meer dan driekwart van dit bedrag ging naar milieu-investeringen in roetfilters en voertuigen die voldoen aan de euro-4 norm. De maatregelen zijn bedoeld om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Bedrijven hebben in 2007 tachtig procent van de milieu-investeringen in het verkeer betaald, huishoudens twintig procent. De milieu-investeringen van bedrijven zijn tussen 2005 en 2007 fors gestegen, van 291 tot 525 miljoen euro. De milieu-investeringen van huishoudens namen toe van 119 naar 128 miljoen euro.

Bron: CBS

Milieu-investeringen in verkeer zestig procent hoger - Automobielmanagement.nl

Milieu-investeringen in verkeer zestig procent hoger

In 2007 is 653 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeer ten gunste van het milieu. Dat is zestig procent meer dan in 2005.

Het leeuwendeel, 85 procent ofwel 557 miljoen euro is geïnvesteerd in het wegverkeer, vooral in personenauto’s en vrachtauto’s. Meer dan driekwart van dit bedrag ging naar milieu-investeringen in roetfilters en voertuigen die voldoen aan de euro-4 norm. De maatregelen zijn bedoeld om luchtverontreiniging tegen te gaan.

Bedrijven hebben in 2007 tachtig procent van de milieu-investeringen in het verkeer betaald, huishoudens twintig procent. De milieu-investeringen van bedrijven zijn tussen 2005 en 2007 fors gestegen, van 291 tot 525 miljoen euro. De milieu-investeringen van huishoudens namen toe van 119 naar 128 miljoen euro.

Bron: CBS