Ondernemers kunnen gebruik maken van deze subsidie om projecten uit te voeren waarin waterstof een wezenlijke rol speelt  in de energievoorziening en -overdracht in het vervoer. Ook voor doorontwikkeling van de techniek is subsidie beschikbaar. In elk geval moeten aanvragen betrekking hebben op de praktijkinzet van mobiele toepassingen, zoals personen- en vrachtauto’s, bussen en mobiele werktuigen.

De proeftuin ‘Rijden op waterstof’ is onderdeel van het programma Schoon en Zuinig. Het is  één van de proeftuinen van de minister om nieuwe vormen van duurzame mobiliteit te stimuleren. Naast waterstof is er ook een proeftuin voor elektrisch en hybride rijden.  

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2010 bij SenterNovem. Het beschikbare budget wordt toegekend op basis van een tendersysteem. Meer informatie is beschikbaar op www.senternovem.nl/proeftuinen of via proeftuinendm@senternovem.nl en 030-2393556.