De Amerikaanse toeleverancier heeft jaren besteed aan de ontwikkeling en het testen en introduceert als eerste een dergelijke sensor in de automobielindustrie.  Toepassing van de sensor stelt fabrikanten van dieselmotoren in staat om te voldoen de aan nieuwe, strikte emissiestandaard voor NOx.

Met de sensor kunnen dieselmotoren met een scr-nabehandeling (selective catalytic reduction) zuiniger worden terwijl ze bovendien voldoen aan de NOx-emissie eisen. De sensor regelt de ureum die het scr-systeem nodig heeft. Met de sensor kan de hoeveelheid te injecteren ureum in het uitlaatsysteem worden geoptimaliseerd. Bovendien kan met de NH3-sensor aan boord diagnostische informatie over het scr-systeem worden verleend. De nieuwe Euro-6 emissie-eisen

De sensor maakt dieselmotoren met een scr-nabehandeling (selective catalytic reduction) zuiniger, terwijl ze bovendien voldoen aan de NOx-emissie-eisen. De sensor optimaliseert de hoeveelheid ureum die in het uitlaatsysteem wordt geïnjecteerd, Bovendien kan met de NH3-sensor aan boord diagnostische informatie over het scr-systeem worden verleend. De nieuwe Euro-6 emissie-eisen voor lichte commerciële voertuigen worden begin 2014 van kracht.