Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend. Vectoren zijn insecten, zoals muggen, die humane en dierziekten kunnen overbrengen. Tijdens reguliere controles zijn muggen en larven van de Aziatische tijgermug, de Amerikaanse bandenmug en de gele koortsmug aangetroffen bij de bandenimporteurs. De muggen worden bestreden op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

Nog geen van de aangetroffen muggen is drager van ziekteverwekkende virussen of parasieten. Uit het buitenland is wel bekend dat deze muggen ziekten kunnen overbrengen op mensen of dieren. De bestrijding gebeurt uit voorzorg om de muggen geen kans te geven zich in Nederland te vestigen. Sinds enkele jaren wordt de aanwezigheid van exotische muggensoorten structureel gevolgd. Het monitoringcentrum controleert sinds 2008 langs diverse snelwegen in Nederland en sinds 2009 bij bedrijven die handelen in gebruikte autobanden. In december 2009 werd op de bedrijfsterreinen van twee importeurs van tweedehands autobanden in Brabant de Rock-Pool Mosquito aangetroffen. Die mug komt voor in Noord-Amerika.

 

Omdat niet te voorspellen valt of de mug in de toekomst al in Nederland voorkomende ziektes kan gaan overdragen, wordt geprobeerd de vestiging van de Rock-Pool Mosquito in ons land te voorkomen. Alle importerende bandenbedrijven in Nederland zijn over de exotische muggen geïnformeerd en bovendien opgenomen in de  muggensurvey van de Plantenziektenkundige Dienst. (bron: NRC, Omroep Brabant en ministerie van VWS)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding