Onderzoek wijst uit dat dertig procent van de Nederlandse fijnstofemissie en 65 procent van alle stikstofoxiden (NOx) komt van het wegverkeer. Rijden op groengas is nagenoeg CO2 neutraal en de uitstoot van fijnstof is nihil. Groengas is een tot aardgaskwaliteit (cng) opgewaardeerd biogas en wordt in Nederland geproduceerd door boeren, afvalstortplaatsen en waterzuiveringsinstallaties. Naast de onafhankelijkheid van olielanden levert dit een economische impuls voor Nederland. Er vindt bovendien over de gehele keten, van productie tot en met het rijden, een CO2-reductie plaats tussen de 75 en 95 procent. In Nederland rolt zich langzamerhand een landelijk dekkend tankstationnetwerk uit. Eind 2011 moeten er honderd pompen operationeel zijn.

Op 11 maart is in stadsgewest Haaglanden een convenant getekend tussen autodealers, leasemaatschappijen, vulpuntexploitanten, auto-importeurs, groengasproducenten en het Stadsgewest Haaglanden (Den Haag e.o.) over rijden op groengas. In dit convenant spreken partijen de intentie uit om in 2012 tenminste 2.012 aardgasvoertuigen op de weg te hebben, negen groengasvulpunten te hebben gerealiseerd en het benodigde groengas regionaal te gaan opwekken. Staatssecretaris Joop Atsma toonde zich hier zeer enthousiast over: "U zet hier als pioniers de toon met een initiatief dat echt kan helpen de CO2-emissies terug te dringen. In 2050 willen we in Nederland de CO2-emissies met 80-95 procent verminderd hebben (t.o.v. 1990). Om in 2020 een reductie van twintig procent te realiseren, is er nog veel werk aan de winkel. Een convenant zoals dit is daarvoor van groot belang. Hopelijk werkt het groengasinitiatief van het Stadsgewest Haaglanden aanstekelijk voor de rest van Nederland."

Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, heeft een subsidieregeling ontwikkeld ter promotie van groengas. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, wordt een subsidie van drieduizend euro toegekend. Het besluit ‘subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen’ treedt op 1 juli in werking.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding