De groentefabrikant wil de komende jaren volledig overstappen naar dit type duurzame vervoersmiddelen voor de belevering van afnemers. Door het rijden op biogas wordt in de gehele logistieke keten een CO2-reductie van maar liefst tachtig procent gerealiseerd ten opzichte van fossiele brandstof. Ook zijn de vrachtwagens ‘vijf keer’ stiller dan conventionele vrachtwagens die op diesel rijden. De overstap naar biogas maakt Hak samen met zijn vervoerspartner Van der Nat in Giessen die dagelijks met tien Hak-vrachtwagens door Nederland rijdt. De nieuwe trucks op biogas moeten dit zware wegtransport op termijn sterk verduurzamen.  Eén van de ambities van Hak op het terrein van duurzaamheid is om de koolstofvoetafdruk (carbon footprint) met  vijftig procent te reduceren in de komende vijf jaar. "Dit willen we onder andere met de biogas vrachtwagens bereiken. Het biogas ontstaat bij de vergisting van restafval en groenteafval. Dat vergisten doen we overigens niet zelf maar ik vind het wel een mooie gedachte dat we als fabrikant op onze eigen groenten rijden", aldus Michiel van Ginkel van Hak.