De automobielindustrie staat onder hoge druk van strenge emissiewetgeving vanuit de Europese Unie. Nieuwe groene eisen zorgen voor nieuwe uitdagingen, waaronder elektrificering van het wagenpark en gebruik van lichtere basismaterialen. De gehele waardeketen van auto’s – van grondstofgebruik tot de laatste levensfase – zal hierdoor veranderen. Om de branche te ondersteunen bij deze nieuwe ontwikkelingen, zijn Europese regio’s uit het hart van de Europese automobielindustrie het driejarige S(-ustainable)_Life-project gestart.

S_Life brengt bestaand Europees onderzoek binnen industrie, wetenschap en overheid in kaart. Vervolgens formuleert het project gerichte innovatieacties voor de gehele materiaalketen. S_Life kenmerkt vier hoofdfasen in de materiaalcyclus: grondstofbeheer, productiefases, actors in de levensfase, en recycling en valorisatie. ARN vertegenwoordigt – vanwege z’n expertise op het gebied van end-of-life – de laatste stap binnen het S_Life-consortium.  Momenteel zijn geavanceerde technologieën binnen de vervoerssector vaak niet gericht op de volledige waardeketen, maar bijvoorbeeld alleen op het recyclen van oude auto’s of enkel op het ontwerp en de constructie van nieuwe voertuigen. Volgens S_Life is het essentieel om juist een meer geïntegreerde benadering van de hele waardeketen te ontwikkelen. Het project streeft dan ook naar nauwere samenwerking tussen Europese clusters van wereldklasse, en wil hen helpen nieuwe wetenschappelijke (multidisciplinaire onderzoeksomgeving), economische (nieuwe bedrijfsmodellen), structurele (gericht op R&TD en nieuwe technologieën) en coherente groene oplossingen over de hele waardeketen te ontwikkelen.

Het S_Life-project zal strategieën en een gezamenlijk actieplan ontwikkelen om regionale hulpbronnen te mobiliseren, aan elkaar te koppelen en te coördineren, zodat ze zich meer op deze uitdaging gaan focussen. Het project ontwikkelt instrumenten waarmee het regionaal onderzoekspotentieel in kaart brengt, best practices via interregionale gezamenlijke programma’s deelt en verspreidt en voorstellen doet voor passende financiële ondersteuning.

Het FP7-programma van de Europese Unie financiert S_Life. FP7 is de korte benaming voor het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling. Dit is binnen de EU het belangrijkste financieringsinstrument voor onderzoek en het loopt van 2007 tot 2013.

Het consortium bestaat uit de Duitse clusters Bayern Innovativ en RKW Baden-Württemberg, het Franse Pole Vehicule du Futur, het Italiaanse cluster Ceipiemonte, ARN, het Sloveense cluster ACS en het Belgische InterfacEurope.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding